Alueellista yhteistyötä Nurmijärvellä

Työelämälähtöinen opiskelu osana nuorisotyön suuntautumisopintoja on koettu hyväksi tavaksi toteuttaa Yhteisöpedagogi monimuoto-opintoja. Humakin Nurmijärven kampus on pyrkinyt esittäytymään paikallisille järjestöille ja kunnalle sekä muille paikallisille toimijoille yhteistyökumppanina, jolla on paljon annettavaa yhteistyöhön. 

Parhaillaan on menossa yhteistyöprojekti Nurmijärven kirjastojen kanssa. Opiskelijat, lehtorit ja Nurmijärven kirjastojen henkilökunta tutustuvat yhdessä siihen, miten kirjastosta tehdään nuoria houkutteleva ja kiinnostava paikka. Työkaluja on kehitetty mm. työverstaissa

Miten nuoria kohdataan?

Opiskelijat vierailivat kirjastoissa tapaamassa henkilökuntaa lokakuussa ja kartoittivat henkilökunnan tarpeita ja toiveita nuorten kohtaamiseen. Ajatuksien pohjalta opiskelijat suunnittelivat kaksi toiminnallista työpajaa, joihin osallistui henkilökuntaa Nurmijärven kunnan kaikista kirjastoista. Työvertas-päivään kunnan pääkirjastolla 12.11.2015 osallistui yli 50 henkilöä.

Työverstaassa kehitettiin kirjaston toiminnallisuutta
Mitä Nurmijärven nuoret odottavat kirjastolta? – Tätä pohdittiin työverstaissa

Kokemusasiantuntijana kuultiin erikoiskirjastovirkailija Laura Aaltosta Vantaan Hakunilan kirjastosta. Laura on aiemmalta koulutukseltaan nuoriso-ohjaaja, joten hänellä on kokemusta sekä nuorisotyöstä että kirjastotyöstä. Aaltonen kertoi Hakunilan kirjaston toimintamenetelmistä ja hengestä, sekä omista kokemuksistaan nuorten kohtaamisesta kirjastossa.

Hakunilan kirjaston blogissa käsitellään mm. kirjastonuorisotyötä.

Toiminnallisuus pääroolissa työverstaissa

Aamupäivän työverstaassa aihetta lähestyttiin Learning cafe menetelmällä. Teemoja olivat sosiaalinen kirjasto, tilat nuorille, #nuoret ja kirjaston tehtävä nuorten parissa. Iltapäivän ryhmä kokoontui miettimään porinaryhmiin ja ideariiheen ”Mistä nuoret pitävät” ja ”Mitä kirjasto on nuorille?”

Iltapäivän työverstaassa pohdittiin millaisesta tekemisestä nuoret pitävät ja millaista toimintaa kirjastot tarjoavat nuorille. Tämän jälkeen ryhmätöissä yhdistettiin syntyneitä ajatuksia ja ryhdyttiin etsimään konkreettisia työkaluja toiminnan kehittämiseen.

Nurmijärvellä Humak tekee yhteistyötä kirjastojen kanssa
Ensin tutustutaan kirjaston mahdollisuuksiin, sitten kartoitetaan, mikä nuoria kiinnostaa

Mahdollisuus ilmaista omia mielipiteitä, yhdessäolo ja toiminnallisuus

Päivän aikana todettiin, että kirjasto kuuluu kaikille ja, että nuorten osallisuutta kirjaston toiminnassa halutaan lisätä ja vahvistaa. Lisäksi kaivattiin enemmän vuoropuhelua nuorten kanssa ja menetelmiä toiminnan järjestämiseksi kirjastossa, jotta nuoret voivat tuntea kirjaston omaksi paikakseen. Koettiin myös, että yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa olisi hyvä lisätä.

Kirsi Purhonen korostaa Kirjasto Elämään – työmenetelmiä kirjastotyön, nuoriso- ja sosiaalityön yhteiseen työhön -julkaisussaan että suunnitteluun mukaan pääsevät nuoret arvostivat erityisesti toiminnallisuutta, yhdessäoloa ja omien mielipiteiden ilmaisun mahdollisuutta.

Lue lisää

Seuraavana vuorossa nuorten kuuleminen

Päivä oli antoisa ja mielenkiintoinen. Esille tuli paljon uusia mahdollisuuksia ja näkökulmia, joita osallistujat työstävät jatkossa kirjastotyön kehittämisessä omissa työyhteisöissään. Seuraavana vaiheena on näiden työpajojen jälkeen työskentely yhdessä kirjastojen nuorten kanssa. Tällöin nuorten kuuleminen ja pääsy heille suunnatun toiminnan suunnitteluun mukaan ovat tärkeitä osallisuuden toteutumiseksi.

Nuorten kanssa yhdessä työskentely voi sisältää erilaisia tavoitteita mutta mukava yhdessäolo on kuitenkin nuorten kannalta kaikkein motivoivinta. Työskentelyn tavoitteiden pitäisi olla riittävän konkreettisia ja näkyä nuorten kirjastoarjessa. On syystä muistaa että nuoret sitoutuvat niihin vapaa-ajallaan. Sanoo lehtori Sanna Pylkkänen, jolla on itsellään pitkä kokemus nuorisotyöstä.

Tiivistä yhteistyötä paikallisella tasolla

Kirjaston työverstaiden lisäksi syksyllä toteutui osana Kansalaistoiminnan ja järjestötyön perusteet opintojaksoa laaja yhteistyöseminaari, jossa mukana toimivat Yhteisöpedagogitutkinnon 1. Vuoden päiväopiskelijat. Viestinnän ja markkinoinnin opintojaksoa toteutettiin suunnittelemalla Valtakunnallisen omaishoitajien päivän Kahvikonsertin viestintä- ja turvallisuussuunnittelua ja alullaan on useita opinnäytetöitä Nurmijärveläisten yhteistyökumppanien kanssa. Röykän alueen järjestöissä ja nuorisotyössä kerhoja toteuttavat Yhteisöpedagogiopiskelijat osana Ohjaamisen opintojaksoa.

Kohtaaminen ja osallisuus olivat työpajojen parasta antia

Työverstaiden jälkeen kysyttiin palautetta osanottajilta. Positiivisen palautteen voisi tiivistää niin, että parasta oli ihmisten kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen.  Opittiin nuorten kuulemisesta ja päästiin osalliseksi oman työn kehittämisessä.

Teksti: Yhteisöpedagogi monimuoto-opiskelijat Nurmijärven kampus, lehtori Sanna Pylkkänen
Kuvat: Yhteisöpedagogi monimuoto-opiskelijat Nurmijärven kampus

Hyvää Voihan työelämä! -viikkoa

Tiistain 10.11. iltapäivän kahvitauon aikaan järjestettiin Voihan työelämä! -teemalla taukojumppa Kansalaistoiminnankeskus Matarassa. Matarassa työskentelee yli 100 henkilöä yli 30 organisaatiosta, lähinnä yhdistyksistä ja järjestöistä. Jumppauttajina toimivat Minna Rajalin ja Mari Tapio Humakista. Reilut parisenkymmentä innostunutta osallistui vartin kestäneeseen jumppahetkeen.

Matarassa juhlistettiin teemaviikkoa Voihan Työelämä!
Minna Rajalin ja Mari Tapio näyttävät mallia

Jumppaan osallistuneet Monikulttuurisuuskeskus Glorian työntekijät Tuula Tammi ja Minna Salakka toteavat taukojumpasta:

”Tosi hyviä, hyviä liikeitä, kun päätetyötä tekee”
”Oli tosia hyviä liikeitä, hyvä oheistus, kaikki tekee omaan tahtiin”

Taukojumppaan osallistui myös tänä syksynä opintonsa Humakissa aloittanut yhteisöpedagogiopiskelija, liikuntatutoriksikin valittu Merja Astikainen. Merja tuumasi taukojumpasta ” Huippu, tulee hyvä olo”.

Jumppa sai siis oikein hyvän vastaanoton. Siitä kertoo myös se, että heti taukojumpan jälkeen sovittiin uusi jumppatuokio vielä perjantai-iltapäivälle.

”Tosi hieno juttu, että jumppa sai näin hyvän vastaanoton”, kommentoivat jumpan vetäneet Mari ja Minna. ”Koostimme liikkeet erityisesti istumatyöläisten perusongelmia: niskan rasitusta ja jännittyneitä hartioita ajatellen. Säännöllinen venyttely ehkäisee pahempien jumien syntymistä ja auttaa jaksamaan työssä.”

Voihan Työelämä! –viikkoa vietetään 9.-13.11.2015. Lue lisää

Jutun kirjoittaja Minna Rajalin toimii Verkkovälitteinen vertaismentorointi järjestötyön tueksi (eMessi2) –hankkeen projektipäällikkönä Humakissa. Lisäksi hän on Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston Keski-Suomen alueellisen tyhy-verkoston yhdyshenkilö.