Luotettavat kumppanit ovat yrittäjän tärkein voimavara

työyhteisön-kehittämisen-blogi-nostokuva

Yhteisöpedagogiopiskelijoiden blogissa alkaa uusi sarja ’’Muuttuva työelämä”, jonka kirjoittajina toimivat Työyhteisön kehittäjä -koulutuksen opiskelijat. Blogisarjan ensimmäisessä osassa Leena Mollberg kirjoittaa kumppanuuden merkityksestä yritystoiminnalle. 

Olen kokemuksen kautta oppinut jotain kumppaneiden merkityksestä yrittäjälle ja tiedän, että ilman heitä ei yrityksemme pärjäisi. Mitä lisäarvoa kumppanit voivat tuoda mikroyrittäjälle ja mitä toimiva kumppanuus vaatii?

Olen toiminut mikroyrittäjänä lähes neljän vuoden ajan. Näinä vuosina olen oppinut paljon itsestäni ja yrittäjyydestä. Alkuhaasteiden jälkeen yrittäjyydestä on tullut minulle elämäntapa, josta olisi vaikea enää luopua.

Mitä pienempi yritys on, sitä enemmän se on yhtä kuin yrittäjä itse ja hänen jaksamisensa on yhtä kuin yrityksen tehokkuus ja tuottavuus. Kaikkea ei kannata tehdä itse, sillä tehtävien laaja-alaisuus on tutkimusten mukaan tyypillinen mikroyrittäjän taakka (Mällinen 2019).

Toimintaa kannattaa ulkoistaa mahdollisuuksien mukaan, verkostoitua, hakea synergiaetuja sekä jakaa yrittäjyyden onnistumisia ja riskejä yhdessä kumppanuuksien kanssa.

Erilaiset kumppanuudet ja niiden merkitys yrittäjälle

Minulle on yrittäjyyden aikana muodostunut hyvin erilaisia kumppanuuksia; strategisia, joissa yhteistyö on hyvin intensiivistä sekä operatiivisia, joissa kyse on enemmänkin alihankinnan tyyppisestä yhteistyöstä.

Strateginen kumppanuus minulla on yhteisyrityksen kautta saman alan yritykseen. Tässä kumppanuudessa on yhdistetty kaikkien osaaminen yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Riskit ovat suuret, mutta niin myös ansainnan mahdollisuudet.

Tämän kumppanuuden rakentuminen vahvaksi luottamussuhteeksi on vaatinut aikaa ja tiivistä yhdessä työskentelyä. Kaikilla osapuolilla on tasavertainen asema ja eri osaamiset täydentävät toisiaan. Näin pystymme yhdessä palvelemaan asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja tuottamaan kaikille lisää arvoa.

Operatiivinen kumppanuus minulla on kirjanpitäjän tai pikemminkin taloudellisen neuvonantajan kanssa. Voin itse keskittyä ydinosaamiseeni ja näin saan säästöjä niin ajassa kuin jaksamisessakin. Riskien suhteen tämä kumppanuus ei ole niin kriittinen, mutta yrityksen sujuvan toiminnan kannalta kumppanin luotettavuus ja laatu ovat korvaamattoman tärkeitä.

Start-up-kumppanuus
Kuva: Unsplash.

Mokia on tehty ja niistä on opittu

Miten voi tietää, että juuri nämä ovat minulle oikeat kumppanit? Itse en sitä yrittäjyyteni alkumetreillä tiennytkään. Minulla on ollut myös kumppaneita, joiden kanssa työskentely ei onnistunut. Meillä ei ollut yhteisiä tavoitteita eikä kommunikaatiomme toiminut. En käyttänyt tarpeeksi aikaa ja energiaa eri kumppaneiden kartoittamiseen.

Verkostoitumalla aktiivisesti muiden yrittäjien kanssa ja heidän suositustensa perusteella löysin kuitenkin uudet kumppanuudet.

Toimivan kumppanuuden tärkeimmät opit

Nykyisten kumppaneiden kanssa meillä on syvä luottamus toisiimme, meillä on yhteinen tavoite, opimme jatkuvasti toisiltamme, tuemme ja arvostamme toisiamme sekä vuorovaikutuksemme on säännöllistä ja avointa. Yhteisen toimintatavan löytyminen on vaatinut meiltä kaikilta aikaa ja työtä. Kumppanuutta täytyy myös jatkuvasti ylläpitää ja kehittää.

Kumppanien etsimiseen ja tutustumiseen kannattaa käyttää aikaa sekä pitää kiinni luotettavista kumppaneista, sillä he todellakin ovat yrittäjän tärkein voimavara.

Teksti: Leena Mollberg mikroyrittäjä ja yhteisöpedagogi, työyhteisön kehittäjä -opiskelija.

Lähteet