Verkostotoimijuustaidot 2020-luvun työelämässä

työyhteisön-kehittämisen-blogi-nostokuva

Tarkoitukseni oli kirjoittaa tämä teksti verkostotoimijuudesta tulevaisuuden työelämätaitona. Tätä tekstiä kirjoittaessa maailman tilanne on kuitenkin muuttunut dramaattisesti, mikä pakottaa myös tarkastelemaan aihetta uudella tavalla.

Covid19-pandemia muuttaa maailmaamme ja nähtäväksi jää millainen se on siitä selvittyämme. Odotettavissa on kasvavaa työttömyyttä ja mahdollisesti pysyviä muutoksia työskentelyn tavoissa. Verkostotoimijuus todennäköisesti kasvaa voimakkaasti vakituisten työpaikkojen vähennyttyä ja samoin etätyöskentely viimeistään nyt ottaa työpaikoilla tarvittavan digiloikan ja vakiinnuttaa asemansa.

Verkostotyö on 2020-luvun megatrendi

Työelämä on muuttunut paljon viime vuosina jo ennen pandemia-aikaa, ja verkostotoimijuus on Sitran toimesta julistettu 2020-luvun megatrendiksi. Työtä tehdään yhä enemmän perinteisten työyhteisöjen ulkopuolella ja välillä verkostoina. Työn tavat myös teknologisoituvat.

Miten verkostotyö eroaa tavanomaisesta työsuhteessa tapahtuvasta työstä? Tekijät työskentelevät eri yritysten palkkalistoilla tai toimivat yrittäjinä, mutta heillä on yhteinen tavoite jonka he haluavat saavuttaa.

Olennaista on myös, että työtä ei siis johdeta perinteiseen tapaan esimiesjohtoisesti, vaan toimijoilta vaaditaan uudenlaista toimijuutta. Kun esimies ei ole paikalla, vaaditaan kuitenkin jonkinlaista struktuuria, jotta työssä säilyy tärkeitä elementtejä kuten luottamus, innostuneisuus, ja työhyvinvointi.

Minkälaisia taitoja yksilöltä tarvitaan onnistuneeseen verkostotyöskentelyyn? Millaista toimijuutta tulevaisuuden työelämä vaatii?

Verkostotoimijuustaidot-taina-sjelvgren.

Millaista toimijuutta minulta tulevaisuudessa vaaditaan?

Verkostotoimijuudessa on kyse pitkälti itseohjautuvuudesta, jossa verkostoa johdetaan vuorovaikutuksessa. Verkostolla ei ole johtajaa, vaan sitä johdetaan yhdessä. Verkostokin vaatii toiminnan koordinointia ja raameja toiminnalle, esimerkiksi erilaisia rooleja, kuka kutsuu kokoukset koolle ja tuottaa materiaalia. Päätökset kuitenkin tehdään yhdessä ja tämä vaatii perinteisesti johdettuun työskentelyyn nähden uudenlaisia toimijuustaitoja.

Perttu Salovaara Tampereen yliopistosta on urallaan tutkinut itseohjautuvia organisaatioita ja muotoillut kokemukseensa perustuen millaisia yksilöllisiä taitoja itseohjautuvassa työskentelyssä tarvitaan.

Perttu Salovaaran mukaan itseohjautuvassa työssä tulee erityisesti pystyä seisomaan oman asiansa takana, saadakseen muut vakuutettua. Myös tärkeää on taito työskennellä muiden kanssa. Oleellisia tekijöitä ovat sosiaaliset taidot, jämäkkyys ja itseohjautuvuus.

Tärkeitä verkostotoimijuustaitoja:

  • Oman asian puolesta argumentointi
  • Itsensä rajaaminen
  • Kuunteleminen
  • Tunnetaidot
  • Konfliktien käsittely
  • Kiitosten antaminen kollegoille
  • Toimialan kehityksen seuraaminen
  • Erilaisuuden arvostaminen

Ota aikaa taitojesi kehittämiselle

Tulevaisuus voi tuntua monesta nyt ahdistavalta. Hyvä on kuitenkin muistaa, että pandemia menee ohi jossain vaiheessa ja niin kuin lamasta aikaisemminkin, me tulemme tästä nousemaan. Tänä aikana on hyvä tilaisuus kääntyä sisäänpäin, ottaa aikaa itsensä kehittämiselle ja pohtia millaisia taitoja voi itse kehittää pärjätäkseen paremmin tulevaisuuden työelämässä.

Kukaan meistä ei ole kone, täydellinen, eikä tarvitsekaan. Itseään voi ja kannattaa kuitenkin kehittää maailman muuttuessa ympärillä.

Teksti: Taina Sjelvgren, työyhteisön kehittäjä, yhteisöpedagogiopiskelija.

Lähteet