Tietoa blogista

Tämä on yhteisöpedagogien yhteinen blogi, jossa henkilökuntamme jakaa ajankohtaisia kokemuksiaan ja ajatuksiaan järjestö- ja nuorisotyöstä. Ehdotuksia blogiteksteiksi voit lähettää toimituskunnalle, joka päättää blogikirjoituksen julkaisemisesta.

Toimituskuntaan kuuluvat:

Kari Keuru, Humak , lehtori, kari.keuru@humak.fi
Kristiina Vesama, Humak, lehtori, kristiina.vesama@humak.fi
Mikko Äärynen, Humak, kehittämispäällikkö, mikko.aarynen@humak.fi