Luotettavat kumppanit ovat yrittäjän tärkein voimavara

työyhteisön-kehittämisen-blogi-nostokuva

Yhteisöpedagogiopiskelijoiden blogissa alkaa uusi sarja ’’Muuttuva työelämä”, jonka kirjoittajina toimivat Työyhteisön kehittäjä -koulutuksen opiskelijat. Blogisarjan ensimmäisessä osassa Leena Mollberg kirjoittaa kumppanuuden merkityksestä yritystoiminnalle. 

Olen kokemuksen kautta oppinut jotain kumppaneiden merkityksestä yrittäjälle ja tiedän, että ilman heitä ei yrityksemme pärjäisi. Mitä lisäarvoa kumppanit voivat tuoda mikroyrittäjälle ja mitä toimiva kumppanuus vaatii?

Olen toiminut mikroyrittäjänä lähes neljän vuoden ajan. Näinä vuosina olen oppinut paljon itsestäni ja yrittäjyydestä. Alkuhaasteiden jälkeen yrittäjyydestä on tullut minulle elämäntapa, josta olisi vaikea enää luopua.

Mitä pienempi yritys on, sitä enemmän se on yhtä kuin yrittäjä itse ja hänen jaksamisensa on yhtä kuin yrityksen tehokkuus ja tuottavuus. Kaikkea ei kannata tehdä itse, sillä tehtävien laaja-alaisuus on tutkimusten mukaan tyypillinen mikroyrittäjän taakka (Mällinen 2019).

Toimintaa kannattaa ulkoistaa mahdollisuuksien mukaan, verkostoitua, hakea synergiaetuja sekä jakaa yrittäjyyden onnistumisia ja riskejä yhdessä kumppanuuksien kanssa.

Erilaiset kumppanuudet ja niiden merkitys yrittäjälle

Minulle on yrittäjyyden aikana muodostunut hyvin erilaisia kumppanuuksia; strategisia, joissa yhteistyö on hyvin intensiivistä sekä operatiivisia, joissa kyse on enemmänkin alihankinnan tyyppisestä yhteistyöstä.

Strateginen kumppanuus minulla on yhteisyrityksen kautta saman alan yritykseen. Tässä kumppanuudessa on yhdistetty kaikkien osaaminen yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Riskit ovat suuret, mutta niin myös ansainnan mahdollisuudet.

Tämän kumppanuuden rakentuminen vahvaksi luottamussuhteeksi on vaatinut aikaa ja tiivistä yhdessä työskentelyä. Kaikilla osapuolilla on tasavertainen asema ja eri osaamiset täydentävät toisiaan. Näin pystymme yhdessä palvelemaan asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja tuottamaan kaikille lisää arvoa.

Operatiivinen kumppanuus minulla on kirjanpitäjän tai pikemminkin taloudellisen neuvonantajan kanssa. Voin itse keskittyä ydinosaamiseeni ja näin saan säästöjä niin ajassa kuin jaksamisessakin. Riskien suhteen tämä kumppanuus ei ole niin kriittinen, mutta yrityksen sujuvan toiminnan kannalta kumppanin luotettavuus ja laatu ovat korvaamattoman tärkeitä.

Start-up-kumppanuus
Kuva: Unsplash.

Mokia on tehty ja niistä on opittu

Miten voi tietää, että juuri nämä ovat minulle oikeat kumppanit? Itse en sitä yrittäjyyteni alkumetreillä tiennytkään. Minulla on ollut myös kumppaneita, joiden kanssa työskentely ei onnistunut. Meillä ei ollut yhteisiä tavoitteita eikä kommunikaatiomme toiminut. En käyttänyt tarpeeksi aikaa ja energiaa eri kumppaneiden kartoittamiseen.

Verkostoitumalla aktiivisesti muiden yrittäjien kanssa ja heidän suositustensa perusteella löysin kuitenkin uudet kumppanuudet.

Toimivan kumppanuuden tärkeimmät opit

Nykyisten kumppaneiden kanssa meillä on syvä luottamus toisiimme, meillä on yhteinen tavoite, opimme jatkuvasti toisiltamme, tuemme ja arvostamme toisiamme sekä vuorovaikutuksemme on säännöllistä ja avointa. Yhteisen toimintatavan löytyminen on vaatinut meiltä kaikilta aikaa ja työtä. Kumppanuutta täytyy myös jatkuvasti ylläpitää ja kehittää.

Kumppanien etsimiseen ja tutustumiseen kannattaa käyttää aikaa sekä pitää kiinni luotettavista kumppaneista, sillä he todellakin ovat yrittäjän tärkein voimavara.

Teksti: Leena Mollberg mikroyrittäjä ja yhteisöpedagogi, työyhteisön kehittäjä -opiskelija.

Lähteet

 

Kokemuksia toivon niemeltä – harjoittelussa Kapkaupungissa

humak-blogi-milla-kapkaupungissa

Milla Leppänen suuntasi syyskuussa 2019 Kapkaupunkiin suorittamaan työharjoittelun. Milla työskenteli kolmen kuukauden ajan kansainvälisen työntekijöiden koulutusjärjestö International Federation of Workers’ Education Associationsin (IFWEA) riveissä.

Enpä olisi vuosi sitten uskonut, mitä kaikkea opiskelu Humakissa tuo tullessaan! Tiesin haluavani suorittaa kehittävän harjoittelun ulkomailla kansainvälisessä ympäristössä ja siihen tarjoutuikin ainutlaatuinen mahdollisuus luottamustehtävieni ja sitä kautta syntyneiden kontaktien kautta.

Globaali ammattiyhdistysliike IFWEA on valtava sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja solidaarisuutta edistävä koneisto, jonka toimintamallista halusin oppia lisää. Hyväntoivonniemi kätkee sisäänsä vuosisatojen historiaa ja kulttuuria, modernia ylellisyyttä ja sietämätöntä kurjuutta, joten tästä valtavien vastakohtien maasta oli tulossa minulle silmiä avaava ja rikas kokemus.

IFWEA:n toimiala on globaali ja sen tarkoituksena on tukea paikallisia järjestöjä työntekijöiden koulutuksessa, luoda rakenteita ja raameja sekä kasvattaa maailmanlaajuista työntekijöiden kouluttajien ja koulutuksen yhteisöä (IFWEA 2020).

Verkostojen voima

Ihmisarvoinen ja turvallinen työ sekä elämiseen riittävä palkka ovat kestäviä keinoja köyhyyden vähentämiseksi. Lapset pääsevät kouluun, kun vanhemmilla on riittävät tulot perheen elättämiseen. Koulutuksen vaikutus maailman haasteisiin on käänteentekevä. Siksi myös työväen koulutus, itsenäiset ammattiliitot ja järjestäytymisoikeus kaikille maailman työntekijöille pitäisivät olla meille jokaiselle perusoikeuksia.

Maailman työelämä on muuttunut paljon ja tarvitsee voimakkaampaa kansallista ja kansainvälistä sääntelyä. Tämän päivän epävarmuuden ympäristössä demokraattiset työntekijäjärjestöt edistävät vapautta, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa kaikille.

IFWEA panostaa laajasti verkkokoulutukseen tulevaisuuden oppimistapana. Verkkokoulutusta kehitetään yhteistyössä esimerkiksi yliopistojen kanssa ja kannustetaan jäsenjärjestöjä hyödyntämään Moodle-alustaa verkkokoulutuksien käytössä. Suomessa jäsenjärjestönä toimii Työväen Sivistysliitto, joka sivistyksen voimalla rohkaisee kansalaisia vaikuttamaan yhteiskunnassa (TSL 2020).

humak-blogi-tiimityö
Milla työskenteli IFWEA:n toimistolla, maakunnan perintökohde Community Housessa. Community House on työväenliikkeen ja koko Etelä-Afrikan kansalaisyhteisön aktivismin historiaa kantava talo, joka yli 30 vuoden jälkeen jatkaa useiden ammattiliittojen ja kansalaisjärjestöjen tukikohtana Kapkaupungissa (Community House 2020).

Henkilökohtaisesti näin myös erittäin paljon hyötyä suunnata harjoitteluun järjestöön ja paikkaan, jossa voin luoda uusia verkostoja ja kontakteja kansainvälisen kansalaisvaikuttamisen kentällä. Koko harjoitteluni aikana tapasin ainakin toista sataa ihmistä eri yhteyksissä ja sain kymmeniä uusia Facebook- ja LinkedIn -kontakteja. Pidän itseäni jo kovin mallikkaana verkostoitujana (LaureAMK 2019).

Ymmärsin koko prosessin aikana kuinka vahvoja kansainväliset verkostot ovat, niiden avullahan olin päässyt sinne missä olin ja pidin mielessä koko ajan, etten koskaan tiedä, milloin uudet verkostot osoittavat vahvuutensa taas ja avaavat uusia mahdollisuuksia.

Harjoittelussa globaalijärjestössä

Harjoittelujaksooni sisältyi useita erilaisia komponentteja järjestön toimintakalenterin mukaisesti.

Osallistuin fasilitoijana kansainväliseen nuorisokurssiin Youth Globalisation Awareness Programme (YGAP), jossa 20 nuorta ympäri maailmaa kahden viikon ajan osallistuvat vuorovaikutteisiin työpajoihin, seminaareihin ja lyhyisiin työharjoittelujaksoihin eri kansalaisjärjestöissä, jotka työskentelevät työväenliikkeessä, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja demokratian kysymyksissä.

Kurssi on oppimiskokemus, jonka tarkoituksena on rakentaa tietoista yhteisöä nuorista, joilla on yhteinen käsitys globaaleista haasteista ja solidaarisuudesta. Kotiin palatessaan he jatkavat aktiivista muutostyötä omien järjestöjensä ja projektiensa parissa. Lyhyestä ajasta huolimatta osallistujissa näki valtavan sisäisen muutoksen, jonka voimalla yhteiskunnallinen muutos ja oikeudenmukainen maailma on mahdollinen.

Humak-blogi-kapkaupunki-harjoittelu-Milla
Milla Youth Globalisation Awareness Programme -kurssilla.

Osallistuin myös seuraajana IFWEA:n neljän vuoden välein järjestettävän konferenssin hankerahoituksen hakemiseen. Konkreettisesti pystyin tukemaan raportoinnissa esimerkiksi hakemalla analytiikkatietoja sosiaalisen median työkaluista tai kirjoittamalla pienet kerronnat edellisistä nuorisokursseista perustuen arkistoituun tietoon.

Konferenssin käytännön järjestelyt työllistivät myös paljon, 100 ihmisen majoitusjärjestelyistä hotellin kanssa sovittaviin logistisiin tehtäviin. Suunnittelin nimikortit ja -nauhat sekä osallistuin konferenssin ”viihdeohjelman” suunnitteluun ja toteutukseen.

Konferenssin jälkeen osallistujille järjestettiin vielä työpaja verkkokoulutuksen tulevaisuudesta. Tämän työpajapäivän suunnitteluun käytettiin paljon aikaa ja mietittiin osallistavia fasilitointikeinoja, jossa osallistuvat itse pääsevät kertomaan paikallisista haasteistaan ja huolistaan liittyen verkkokoulutuksien toteuttamiseen. IFWEA:lla on rakenteet kunnossa, mutta jäsenjärjestöjen määrä laskee eikä verkkokoulutuksen kiinnostus ole myöskään ollut nousussa. Työpajan tuloksista rakennetaan suunnitelmallista tukea uusien toimintatapojen kehittämiseen tulevina vuosina.

Mitä opin?

Minulla on jo paljon kokemusta järjestötyöstä ja yhdistystoiminnasta vapaaehtoisena, mutta tässä harjoittelussa sain lisäksi syventämistä kansainvälisen organisaation toiminnasta, kommunikaatiosta ja koko toimialasta. Koin pystyväni antamaan palautetta ja kehitysehdotuksia esimerkiksi vuosittain järjestettävään nuorisokurssiin ja pääsin tekemään konkreettisia tehtäviä ja vaikuttamaan sisältöön.

Yleisesti työtahti oli selkeästi rennompi, aikataulut omanlaiset ja organisaatio jonkin verran hierarkkinen, että näihin oli osittain sopeutumista, mutta vain hetkellisesti. Opin tasapainon siinä, että olisin voinut aktiivisemmin tuoda osaamistani esille jo heti alussa, jolloin olisin pystynyt tehokkaammin hyödyntämään sitä. Mutta kokonaisuutena kokemus toi paljon monialaisuutta organisaatiotyöskentelyyn. Suunnittelimme kehittämistarpeiden perusteella uusia toimintatapoja tulevalle vuodelle ja koin, että jopa kansainvälinen koneisto pystyy mukautumaan tämän päivän haasteisiin ja lähteä kokeilemaan, tämä oli minusta hienoa ja esimerkillistä.

Kaiken jälkeen minä olen nyt kansainvälinen toimija. Kuten IFWEA:ssa kutsutaan, internationalisti. Olen osa kansainvälistä verkostoa, jossa me olemme työntekijöiden kouluttajia, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toimijoita ja solidaarisuuden viestinviejiä. Tämä kokemus vahvistaa omaa osaamistani järjestökentällä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti sekä kasvattaa minua ihmisenä uusiin haasteisiin. Toivon myös antaneeni jotain, vaikuttaneeni omalla osaamisellani organisaatioon. Haluan olla mukana liikkeessä, joka pystyy tekemään vaikutuksen ihmisiin ja haluan nähdä ihmisissä muutoksen.

Humak-blogi-hyväntoivonniemi
Kapkaupunki sijaitsee Afrikan lounaiskärjessä. Paikka on perimältään hyvin monikulttuurillinen, sillä ennen kuin Suezin kanava avattiin, kaikki meriliikenne kiersi Afrikan ympäri ja Kapin niemimaa oli tärkeä pysähdyspaikka.

Ihmiskunnan yhdistävä filosofia Ubuntu

Yhteisöpedagogi sopii loistavasti Etelä-Afrikan kulttuuriin. Ubuntu filosofian mukaan ihminen on ihminen toisten ihmisten kautta ja toimii yhteisen hyvän vuoksi (Scharges). Ubuntun voidaan katsoa olevan kansan sivistystyön ydin (Aldestam 2012, 93). Ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ja tietoisuuden lisäämisen kautta voidaan muuttaa kollektiivista käyttäytymistä ja esimerkiksi aikomuksia toimia. Meidän pitää olla muutos, jonka haluamme nähdä maailmassa. (Smith, Thomas & McGarty 2015, 15-16.)

Fingon globaalikasvatuksen asiantuntija Sanna Rekolan mukaan tulevaisuuden tärkeimpiä taitoja ovat kriittinen ajattelu ja aktiivinen kansalaisuus, sillä yhteiskuntaa muuttava oppiminen korostuu entisestään. Aktiivisten maailmankansalaisten kasvattaminen tulisi siis olla koulutuksen tavoitteena. (Saikkonen 2020, 20-25.) IFWEA:lla on jo 75 vuoden ajan ollut tärkeä rooli maailmanlaajuisen solidaarisuuden edistämisessä työntekijöiden koulutuksen avulla. Yhteiskunnan jatkuvassa epävarmuudessa ja muutoksessa globaali yhteistyö rakentaa maailmaa, jossa kaikilla on mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen, jonka avulla jokainen saa äänensä kuuluviin.

Milla-puutarhassa-kapkaupungissa
Kapkaupungin Khayelitshan slummialueella perustettu yhteisöpuutarhaprojekti Ekasi Project Green opettaa orgaanista viljelystaitoa koululaisille ja perheille. Yksi perustajista on Lonwabo Mfenguza (vasemmalla), joka halusi tehdä slummialueesta vihreämmän sekä parantaa ihmisten elintasoa.

Ihmiset Etelä-Afrikassa olivat parasta. Tuntui, että minne tahansa menin, olin aina tervetullut. Minusta oltiin kiinnostuneita ja kanssakulkijat olivat aidosti avuliaita. Tuntemattomat ihmiset juttelevat toisilleen kadulla, bussissa ja kaupassa. Toki joissain tilanteissa ihonvärini asetti minut tiettyyn rooliin tai ennakkoasetelmaan rikkaasta turistista, mutta opin nopeasti paikallisten tapoihin ja sulauduin joukkoon. On totta, että rikollisuus, korruptio, köyhyys ja rasismi esiintyvät ja osittain lisääntyvät eteläafrikkalaisten arjessa, mutta suurin osa ihmisistä on täysin tavallisia, työssäkäyviä perheellisiä, jotka haluavat elättää ja kasvattaa lapsensa. Meidän pitää edetä kohti ihmisen kohtaamista ihmisenä, ohi ihonvärin tai aseman.

On yhteisöpedagogeilla myös paljon opittavaa etelän kulttuurista. Tai yhteisöpedagogit voisivat toimia esimerkiksi erilaisten yhteishengen nostattamiseen tarkoitettujen menetelmien viejinä pohjoisen jäykähköön fasilitointikulttuuriin. Hyvä jos meillä taputetaan hyvin käytetyn päivän päätteeksi. Kursseilla, seminaareissa ja työpajoissa voisi olla enemmän tekemisen meininkiä. Etelässä kurssit aloitetaan laululla, seminaareissa tanssitaan ja työpajoissa opitaan teatterin kautta. Tauoilla jumpataan ja tilaisuuksien päätteeksi ryhmä voimaantuu kannatushuudoin. Amandla! Awethu! Tarkoittaen: voimaa meille (ihmisille). Sanan historia liittyy sorron vastaisiin taisteluihin erityisesti apartheidin aikaan.

Kuinka paljon me Suomessa enää laulamme tai huudamme kannatushuutoja?

Solidaarisuutta ei voi poistaa, sitä voi vain lisätä!

Harjoittelun aikana pääsin myös osallistumaan Johannesburgissa järjestettyyn Afrikan Global Labour Universityn paneeliin työn tulevaisuudesta ja sosiaalisesta vuoropuhelusta sekä GLU:n kansainvälisen ay-tutkinnon suorittaneiden alumnien konferenssiin. Tästä ay-tutkinnosta olisin itsekin erityisen kiinnostunut tulevaisuudessa!

Aika harjoittelussa meni todellakin siivillä ja hyvin olisin voinut olla siellä toisetkin kolme kuukautta. Mutta verkostoni näyttivät taas voimansa, sillä aloitin vuoden alusta Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKissa kansainvälisen toiminnan suunnittelijan sijaisena – uudet verkot vesille, here I come!

Teksti ja kuvat:

Milla Leppänen
Internationalisti
Humakin yhteisöpedagogiopiskelija

Lähteet

 

Tuleva Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelija, vinkkejä uudelle opiskelijalle – uudella paikkakunnallasi

Yhteisöpedagogi (AMK) opiskelija Aila Akanyildiz kertoo ”Opiskelijan silmin” -blogisarjassamme vinkkejä uusille opiskelijoille. Helsingistä Jyväskylään muuttanut opiskelijamme tietää, että opiskelijahaku voi mietityttää monia ja herättää kysymyksiä myös muuttamisesta opintojen perässä uudelle paikkakunnalle. Aila kannusta kuitenkin uraunelmiin. Uuteen kotiin kotiutuu ja apua on aina saatavilla, kuten vaikkapa opiskelijatutoreiltamme.

Kesä 2019 toi minulle iloisen uutisen Helsinkiin. Minut oli valittu opiskelemaan Humanistiseen ammattikorkeakouluun Jyväskylän kampukselle yhteisöpedagogi (AMK) -koulutukseen. Edessä oli muutto uudelle paikkakunnalle.

Yhteisöpedagogin työkenttä on hyvin laaja ja monipuolinen. Lisätietoa koulutuksesta oppilaitoksen kotisivuilta: https://www.humak.fi/opiskelijaksi/yhteisopedagogi/.

Kuvassa Aila Akanyildiz (kuvaaja itselaukaisin) Tässä lähinnä idea antaa kirjoittajan kasvot lukijoille.
Aila Akanyildiz opiskelijahaalareissaan. Kuva: Aila Akanyildiz.

Kotiutuminen ja kohti omaa uraa

Ammattikorkeakoulu tarkoittaisi, että olisin askeleen lähempänä omaa uran luomistani.

Yhteisöpedagogin opintotarjonta monipuolisineen kursseineen sekä laajan työkentän mahdollisuuksilla innostivat minut tarttumaan opiskeluun pitkän ajan jälkeen.

Löysinkin itseni pian etsimässä vinkkejä ja kokemuksia uudelle paikkakunnalle muutosta keskusteluista, uutisista sekä blogeista.

Nyt haluaisinkin vuorostani jakaa mahdollisille uusille opiskelijoille hieman ajatuksiani.

Humakon tutorit ovat apuna opintojen alusta lähtien.
Humakon tutorit ovat apuna opintojen alusta lähtien. Opiskelijat Viola Vilhonen, Aila Akanyildiz sekä Jasmin Takkula viettävät aikaa opiskelijatapahtumassa haalarien innoittamana. Kuva: Viola Vilhonen.

Tuleva opiskelija, tässä sinulle viisi vinkkiä, kun edessä on opiskelu uudella paikkakunnalla

  1. Älä yritä ratkaista kaikkea kerralla.

Opiskelupaikan varmistuessa sinulla on monta asiaa hoidettavana, mutta fakta on se, että kerralla ne eivät järjesty.

Keskity hoitamaan asioita tärkeysjärjestyksessä.

Aloita hoitamaan hyvissä ajoin asunnon etsintä, mahdolliset tukihakemukset, opiskelijajäsenyydet jne. Sinun on helpompi saada opinnoistasi alusta asti irti kaikki, kun käytännön asiat ovat hoidossa ja pois tieltä.

  1. Hyödynnä sosiaalista mediaa asunnon etsinnässä.

Opiskelijana mahdollisimman edullinen asuntoratkaisu on tärkeää ja opiskelija-asuntoihin saattaa olla puolesta vuodesta vuoteen jonoa.

Muista hyödyntää etsinnässä asuntopalstat, tori, facebookissa toimivat kaupunkikohtaiset vuokra-asunnot ryhmät sekä verkostot. Soluasunnot ovat myös hyvä opiskeluajan asumisvaihtoehto ja jos ei muuta, niin hyvä väliratkaisu.

  1. Ota hyvissä ajoin asioista selvää ja kiinnity johonkin.

Opintojen alkuvaiheessa kaikki on uutta ja uuteen paikkakuntaan asettautuminen vie aikansa, mutta se tulee tapahtumaan.

Oman harrastuksen löytäminen voi esimerkiksi auttaa kiinnittymään uuteen kaupunkiin ja luomaan miellyttävää arkea. Korkeakoulut tarjoavat usein myös liikuntamahdollisuuden edulliseen hintaan.

  1. Ole aktiivinen.

Elämäntilanteestasi riippuen sinulla voi olla eri odotuksia opiskelujen rinnalla olevalle elämälle.

Jos kuitenkin tahdot olla mukana opiskelijayhteisössä ja tutustua opiskelutovereihisi, ole alussa mahdollisimman aktiivinen ja mukana yhteisissä tapahtumissa.

Alkuaikojen tutustumisella on iso merkitys, sillä todennäköisesti et ole ainoa joka on muuttanut uudelta paikkakunnalta ja monella on tarve uusille tuttavuuksille.

  1. Kysy rohkeasti.

Hyödynnä jo olemassa olevia opiskelulaitoksesi yhteyshenkilöitä mieltä askarruttavissa kysymyksissä liittyen uuteen paikkakuntaan, esimerkiksi opiskelijatutoreiden yhteystietoja.

Yhteystiedot saat ennen opintojesi alkua mm. uusien opiskelijoiden infosivustoltamme.

Onnea tuleviin opintoihisi!

Teksti: Aila Akanyildiz, Humanistinen ammattikorkeakoulu, yhteisöpedagogi (AMK) -opiskelija, Jyväskylän kampus, opiskelijatutor. Toim. Humak viestintä.

Hae Humakiin korkeakoulujen yhteishaussa www.opintopolku.fi.

Kaikki Humakin hakukohteet kevään 2020 yhteishaussa löydät täältä.

Luo omat kontaktisi eri maihin jo opintojen aikana!

Rosa Bratislavassa. ’Man at work’-teos. Kuva: Kristiina Vesama

 

Harjoittelussa Lissabonissa, seikkailemassa Azoreilla ja innovaatiokoulutuksessa Slovakiassa. Ensimmäinen yhteisöpedagogi-opiskelukevääni on ollut kaikkea muuta kuin tavanomainen!

Portugali

Kun helmikuussa pakkasin tavarani ja matkasin Lissaboniin, en tiennyt millaisen oven olin avaamassa. Luvassa oli harjoittelu paikallisessa organisaatiossa nimeltä Ha Moment. Organisaatio toimii non-formaalin oppimisen kentällä. Harjoittelupaikka järjestyi Humakin ja sen yhteistyökumppaneiden yhteisen FutureLabs-hankkeen kautta.
Heti ensimmäisenä päivänä tutustuin organisaation puheenjohtajaan Sérgioon ja tiimiläisiin Olgaan & Joséen. He ottivat minut avosylin vastaan ja viihdyin tiimin jäsenenä hyvin koko harjoittelun ajan. Opin paljon hanketoiminnasta, kansainvälisistä projekteista ja Erasmus+-ohjelmasta. Huhtikuussa matkustelin ympäri Portugalia, muun muassa Portoon ja Azoreille. Palasin Suomeen huhtikuun lopussa monta kokemusta rikkaampana.
Cultural Identity Night Slovakiassa. Kuvassa vasemmalta: Kari Keuru, Päivi Hartikainen, Kristiina Vesama, Henna Tarkkonen, Katri Mäkisalo ja Rosaliina Ahvenjärvi. Kuva: Meho Sulemanski

Slovakia

Kauaa en kuitenkaan ehtinyt lepäillä laakereillani, kun sain kuulla, että minut oli hyväksytty  FutureLabs- hankkeen ’Innovation in Youth Work’ -koulutukseen, joka järjestettiin 13.-19.5.2018 Malinovossa, Slovakiassa.

Koulutukseen saapui nuoriso- ja järjestöalan ihmisiä eri puolilta Eurooppaa, mm. Italiasta, Sloveniasta, Tsekeistä ja Suomesta. Olin saanut Sérgiolta vinkin hakea mukaan, ja vaikka koulutus olikin suunnattu jo työelämässä oleville, valittiin minut silti osallistujaksi. Oli hauskaa tavata tulevia kollegoja ja oppia yhdessä uusia työkaluja.
Koulutuksessa käsiteltiin iso kasa erilaisia innovatiivisia nuorisotyön menetelmiä. Tutuiksi tulivat monenlaiset käsitteet ja kokonaisuudet kuten Art of Hosting, Design Thinking ja Learning Experience Design. Opimme suunnittelemaan luovuutta ruokkivia oppimiskokemuksia, johtamaan tasa-arvoista keskustelua ja suunnittelemaan projektin ja sen prototyypin. Hassuttelimme punaiset nenät naamalla klovneriatunnilla ja dubbasimme mykkiä kohtauksia improssa. Jokaiselle osallistujalle oli tarjolla jotain uutta opittavaa.
Itselleni koulutuksen parasta antia olivat kaikki uudet kontaktit, joita sain moniin Euroopan maihin. Kävimme keskusteluja niin työstämme kuin vapaa-ajan harrastuksistamme. Päivisin keskityimme upeasti järjestettyyn ohjelmaan ja iltaisin tutustuimme paremmin toisiimme pelien, tanssin ja keskustelujen myötä.

Suomi

Tulevan kesän aikana aion laittaa Slovakiassa opitut menetelmät käytäntöön ja jakaa innovatiivisen nuorisotyön ilosanomaa eteenpäin. Olen todella iloinen ja positiivisesti yllättynyt kaikista mahdollisuuksista, joihin olen voinut tarttua tänä vuonna. Oppia voi myös luokkahuoneen ulkopuolella ja parhaat kontaktit löytää, kun lähtee vain rohkeasti mukaan uusiin haasteisiin!
Learning Design Experience -menetelmän yksi tuotos. Kuva: Kristiina Vesama
Kirjoittaja: Rosaliina Ahvenjärvi, ensimmäisen vuoden opiskelija Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmassa. Tuleva Yhteisöpedagogi (AMK).
Rosa Bratislavassa. Kuva: Kristiina Vesama

 

Mikä sun salaisuus on?

Candiella tytorina
Candiella tytor-koulutuksessa

Olen Candiella, 22-vuotias ensimmäisen vuoden yhteisöpedagogiopiskelija. Aloitin opintoni syksyllä 2017 ja valmistun 2018 syyskuussa, eli olen koulun kirjoilla vain 13 kuukautta. Olen liikuntatutor ja kuulun HUMAKOn edustajistoon. Olen töissä keskimäärin kaksi yötä viikossa. Koulun alettua hankin energisen koiranpennun ja elän tavallista elämää: urheilen, näen kavereita ja harrastan. Olen saanut aikani riittävyydestä paljon ihmettelyjä, ja ajattelin kirjoittaa siitä, miten olen saanut edettyä opinnoissani nopealla aikataululla.

”Mikä sun salaisuus on?” ja ”Onko sulla enemmän tunteja vuorokaudessa kuin muilla?” ovat kysymyksiä, joita kuulen aina välillä. Salaisuutta minulla ei ole ja vuorokauden tunnit ovat minullakin yhtä rajalliset kuin muilla, mutta tässä kootusti vinkkejä, miten opintoja saa nopeutettua vaikka elää myös omaa elämää!

Vinkki 1: AHOT (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen)

Yhteisöpedagogin opinnot käsittävät 210 opintopisteen laajuiset opinnot, ja suositeltu valmistumisaika on 3,5 vuotta. Opinnot aloittaessani minulla oli muutama kurssi käytynä kauppakorkeakoulusta sekä työkokemusta. Näiden avulla sain ahotoitua eli hyväksiluettua yhteensä 54 opintopistettä. Suoritettavaksi jäi enää 156 opintopistettä.

Hyvät ja huonot puolet:

+ Ahotoimalla jo käytyjä kursseja saa vapautettua aikaa muille kursseille.

+ Ei tarvitse opetella toistamiseen jo opittuja asioita.

– Harjoitteluja ahotoimalla ei pääse tutustumaan niin moneen paikkaan kuin ilman ahotointia

VINKKI 2: Hanki harjoittelupaikka ulkomailta

Olin lukiossa Etelä Afrikassa vaihto-oppilaana vuoden ja sinne jäi monta hyvää ystävää. Koulun alettua saimme infoa vaihtoon lähtemisen mahdollisuudesta ja automaattisesti mietin uudestaan Afrikkaan lähtöä. Syksyllä puoliläpällä juttelin eteläafrikkalaisen kaverini kanssa mahdollisuudesta lähteä talvella sinne vaihtoon. Hän innostui ideasta niin paljon, että otti itse yhteyttä harjoittelupaikkaani ja pian tajusin lähteväni kuudeksi viikoksi Etelä Afrikkaan harjoitteluun vain 19 päivän varoitusajalla. Minulla kävi tuuri, sillä harjoittelupaikka tarjosi minulle mahdollisuuden asua harjoittelupaikassani sekä tarjosi kaikki ruoat. Myös paikalliset ystävät helpottivat lähtöpäätöstä, sillä samalla sain monta viikonloppulomaa heidän kanssaan.

Alun perin suunnitelmanani oli suorittaa kaksi ensimmäistä vuotta yhdessä vuodessa ja jatkaa siitä normaalisti kolmannelle vuodelle. Tein syksyn aikana aikatauluni mukaan toisen vuoden opintoja itsenäisinä sekä osallistuin jonkin verran toisen vuosikurssin lähiopetukseenkin. Afrikassa ollessani stressasin kevään työharjoittelun harjoittelupaikasta, jota minulla ei vielä ollut. Reissussa kuitenkin sain tiedon, että pääsin kolmeen hakemaani harjoittelupaikkaan. Yhdestä harjoittelupaikasta jouduin kieltäytymään ja yhden sain sovittua osa-aikaiseksi harjoitteluksi, mikä mahdollisti harjoittelun jakamisen koko kevään ajalle. Joulun yllättävä harjoittelu sekä osa-aikainen harjoittelu olivat kokonaan ekstroja suunnittelemiini opintoihin. Ne olin suunnitellut suorittavani vasta kesällä.

Candiella Suominen
Candiella valmistuu yhteisöpedagogiksi 13 kuukaudessa

VINKKI 3: Ei pitkiä lomia

Lähdin Etelä Afrikkaan joulukuun alussa ja tulin tammikuun puolessa välissä takaisin. Joululomaa minulla ei siis ollut pitkiä viikonloppuja lukuun ottamatta. Reissun takia missasin koulusta pari viikkoa opetusta ja tein poissaolojen seurauksena vaaditut korvaavat tehtävät. Opintoni venyvät kesäkuun puolelle, sillä kaksi harjoitteluani kestävät lähiopetusta pidempään. Teen myös opinnäytetyöni kesän aikana. Näiden lisäksi olen myös töissä.

Hyvät ja huonot puolet:

– Oma jaksaminen voi kärsiä

Kun olinkin jo suorittanut tai suorittamassa kesälle suunniteltuja opintoja, mietin hakevani kesän ajaksi yhteisöpedagogiopintojen viimeiseen harjoitteluun, jotta saisin opintojani etenemään. Viimeiseen harjoittelupaikkaan tehdään usein myös opinnäytetyö, joten ajauduin samalla jo alkukeväällä pohtimaan opinnäytetyöni aihetta. Tämän seurauksena kävin taas tuttuun tapaan opettajien kanssa keskustelua nopeammin etenemisestä jos kerran viimeinen harjoittelukin onnistuisi jo kesällä. Minulle suositeltiin valmistumista joko maalis- tai toukokuussa, eli kahdessa vuodessa. Kiinnostuin pian yhdestä yrityksestä ja otin yrittäjään yhteyttä. Yrittäjä ilmoitti, että kesällä ei voi harjoittelua tehdä, sillä hän on lomalla, mutta keväällä kyllä onnistuisi. Pitkään laskeskelin tunteja ehdinkö millään venymään kaikkeen, mutta päätin kokeilla. Harjoitteluohjaaja oli myös hyvin joustava, joten allekirjoitimme harjoittelusopimuksen. Kevään aikana ajauduin tilanteeseen, jossa opinnäytetyöni aiheen toiminnan kesän ajaksi loppumisen takia lähdin suunnittelemaan ja osaksi toteuttamaan opinnäytetyötäni jo työharjoittelun aikana. Koska opinnäytetyökin oli jo aluillaan, aloin miettimään valmistumista jo puolessatoista vuodessa. Tästä syystä aloitin tekemään kolmannen vuoden opintoja itsenäisinä paketteina.

VINKKI 4: Itsenäistä työskentelyä

Tein monta kurssia kokonaan itsenäisesti tehden tehtäviä, kirjoitellen esseitä ja lukien tentteihin. Sain myös sovittua kaksi harjoitteluani pidemmiksi niin, etten tehnyt töitä kokoaikaisesti, vaan sain tehdä myös paljon itsenäistä työtä. Näin sain jaettua työskentelyä iltoihin sekä viikonloppuihin ja suurimman osan tapaamisista sopimaan kalenteriin.

Hyvät ja huonot puolet:

+ Aikaa ei kulu laittautumiseen eikä koulumatkoihin kun työskentelyn voi aloittaa vielä peiton alla maatessa.

+ Työskentelytavan sopiessa itselle erinomainen vaihtoehto.

+ Joustava työaika silloin kuin itselle sopii.

– Itsenäinen työskentely ei ole kaikkia varten.

– Vastuu oikeasti tehdä työt, sillä osassa kursseissa kukaan ei ole antamassa määräaikoja.

Kun kolmannen vuoden opinnotkin etenivät hyvää tahtia ja tajusin koko yhteisöpedagogin opinnoista jäävän jäljelle opinnäytetyön lisäksi vain 15 opinnäytetyöhön valmistavaa suorittamatonta opintopistettä, päätin keskustella opettajien kanssa uudelleen. Halusin viimeisetkin kurssit auki, sillä olin ehtinyt iskostaa mieleeni ajatuksen valmistua vain 13 kuukaudessa. Lisäksi opinnäytetyötä oli mielestäni hankala aloittaa kunnolla ilman siihen valmentavia kursseja, ja pitkään kävin opettajien kanssa viestienvaihtoa kunnes sain luvan tehdä nämä valmentavat opinnot itsenäisesti. Valmistumisajankohdaksi varmistui syyskuu.

Candiella ja työharjoittelupaikan kaveri
Candiella Suominen: Viimeisen työharjoittelupaikkani karvainen kaveri

Nyt olen siinä tilanteessa, että kalenterissa on ylhäällä kaikki tekemättömät tehtävät, tentit ja määräajat. Määrä on kieltämättä suuri, muttei mahdoton. Koska käyn yötöissä välillä myös arkisin, on edessä taas yövuoroja koulupäivien välissä. Välillä pelottaa jaksamisen kannalta, kun tiedän valmiiksi, etten ehdi yövuoron jälkeen nukkua tuntia tai kahta kauempaa ennen kouluun lähtöä. Vaikka välillä onkin muutama päivä niin, ettei muuta kuin koulua, töitä ja koiralenkkejä ehdi ajatella, kompensoi kiireisiä päiviä pitkät joskus itsenäistä työtäkin sisältävät vapaat.

Loppupeleissä olen äärimmäisen tyytyväinen nopeasti edenneisiin opintoihini sekä valmistumisen jälkeisiin suunnitelmiini elämässä etenemiseen.

 

Kirjoittaja: Candiella Suominen
Teksti on tutoroinnin lisätyönä tehty blogiteksti opintojen etenemisestä sekä niiden nopeuttamisesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alun perin suunnitelmanani oli suorittaa kaksi ensimmäistä vuotta yhdessä vuodessa ja jatkaa siitä normaalisti kolmannelle vuodelle. Tein syksyn aikana aikatauluni mukaan toisen vuoden opintoja itsenäisinä sekä osallistuin jonkin verran toisen vuosikurssin lähiopetukseenkin. Afrikassa ollessani stressasin kevään työharjoittelun harjoittelupaikasta, jota minulla ei vielä ollut. Reissussa kuitenkin sain tiedon, että pääsin kolmeen hakemaani harjoittelupaikkaan. Yhdestä harjoittelupaikasta jouduin kieltäytymään ja yhden sain sovittua osa-aikaiseksi harjoitteluksi, mikä mahdollisti harjoittelun jakamisen koko kevään ajalle. Joulun yllättävä harjoittelu sekä osa-aikainen harjoittelu olivat kokonaan ekstroja suunnittelemiini opintoihin. Ne olin suunnitellut suorittavani vasta kesällä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun olinkin jo suorittanut tai suorittamassa kesälle suunniteltuja opintoja, mietin hakevani kesän ajaksi yhteisöpedagogiopintojen viimeiseen harjoitteluun, jotta saisin opintojani etenemään. Viimeiseen harjoittelupaikkaan tehdään usein myös opinnäytetyö, joten ajauduin samalla jo alkukeväällä pohtimaan opinnäytetyöni aihetta. Tämän seurauksena kävin taas tuttuun tapaan opettajien kanssa keskustelua nopeammin etenemisestä jos kerran viimeinen harjoittelukin onnistuisi jo kesällä. Minulle suositeltiin valmistumista joko maalis- tai toukokuussa, eli kahdessa vuodessa. Kiinnostuin pian yhdestä yrityksestä ja otin yrittäjään yhteyttä. Yrittäjä ilmoitti, että kesällä ei voi harjoittelua tehdä, sillä hän on lomalla, mutta keväällä kyllä onnistuisi. Pitkään laskeskelin tunteja ehdinkö millään venymään kaikkeen, mutta päätin kokeilla. Harjoitteluohjaaja oli myös hyvin joustava, joten allekirjoitimme harjoittelusopimuksen. Kevään aikana ajauduin tilanteeseen, jossa opinnäytetyöni aiheen toiminnan kesän ajaksi loppumisen takia lähdin suunnittelemaan ja osaksi toteuttamaan opinnäytetyötäni jo työharjoittelun aikana. Koska opinnäytetyökin oli jo aluillaan, aloin miettimään valmistumista jo puolessatoista vuodessa. Tästä syystä aloitin tekemään kolmannen vuoden opintoja itsenäisinä paketteina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun kolmannen vuoden opinnotkin etenivät hyvää tahtia ja tajusin koko yhteisöpedagogin opinnoista jäävän jäljelle opinnäytetyön lisäksi vain 15 opinnäytetyöhön valmistavaa suorittamatonta opintopistettä, päätin keskustella opettajien kanssa uudelleen. Halusin viimeisetkin kurssit auki, sillä olin ehtinyt iskostaa mieleeni ajatuksen valmistua vain 13 kuukaudessa. Lisäksi opinnäytetyötä oli mielestäni hankala aloittaa kunnolla ilman siihen valmentavia kursseja, ja pitkään kävin opettajien kanssa viestienvaihtoa kunnes sain luvan tehdä nämä valmentavat opinnot itsenäisesti. Valmistumisajankohdaksi varmistui syyskuu.

Nyt olen siinä tilanteessa, että kalenterissa on ylhäällä kaikki tekemättömät tehtävät, tentit ja määräajat. Määrä on kieltämättä suuri, muttei mahdoton. Koska käyn yötöissä välillä myös arkisin, on edessä taas yövuoroja koulupäivien välissä. Välillä pelottaa jaksamisen kannalta, kun tiedän valmiiksi, etten ehdi yövuoron jälkeen nukkua tuntia tai kahta kauempaa ennen kouluun lähtöä. Vaikka välillä onkin muutama päivä niin, ettei muuta kuin koulua, töitä ja koiralenkkejä ehdi ajatella, kompensoi kiireisiä päiviä pitkät joskus itsenäistä työtäkin sisältävät vapaat.

Loppupeleissä olen äärimmäisen tyytyväinen nopeasti edenneisiin opintoihini sekä valmistumisen jälkeisiin suunnitelmiini elämässä etenemiseen.

 

 

Reissussa rähjääntymättömien kokemuksia Bournemouthin SocNet98-viikolta

Hello!

Olemme kaksi viimeistä vuotta opiskelevaa yhteisöpedagogi-opiskelijaa  Humakin Turun kampukselta. Päätimme kesken synkimmän talven pimeyden lähteä mukaan SocNet98- verkoston tarjoamalle kansainväliselle viikolle Bournemouthiin. Kaupunki sijaitsee Iso-Britannian etelä-rannikolla, noin 170 kilometrin päässä Lontoosta. Olemme kokeneet yhdessä paljon ratkiriemukkaita hetkiä ja vietimme mm. yhden lukukauden opiskelijavaihdossa Kataloniassa, joten oppiminen ja matkustelu ulkomailla yhdessä on tullut tutuksi ajan saatossa.

Tästä kaikki alkoi.

Lähdimme matkaan pienehkö pelko takapuolessa epävarmuuden siivittäminä, koska olemme opiskelleet aiemmin englanniksi asioita, joista meillä ei ollut juuri aiempaa kokemusta tai minkäänlaista kosketuspintaa, kuten psykologiaa viimeistä vuotta opiskelevien kanssa tai peruskoulun oppituntien rakenteita ja opetussisältöjä Espanjassa. Nuorisotyö on toki käsitteenä sosiaalityön sateenvarjon alla, mutta sontsa on niin valtavan suuri, että sinne kyllä mahtuu paljon muutakin kiinnostavaa termistöä, jotka saattavat sujahtaa yli hilseen. Todettakoon tässä kohtaa, että pelko ei ollut aiheellinen.

Osallistujia oli yhteensä 52 ympäri Eurooppaa. Viikon ohjelmaan kuului paikallisten ja vierailevien lehtoreiden pitämiä työpajoja eri sosiaalityön aiheista. Yksi kiinnostavista pajoista käsitteli Bournemouthin yliopiston opetustapoja. Iso-Britannian laissa on määritelty, että sosiaalityön opetukseen tulee sisällyttää kokemusasiantuntijuutta. Bournemouthissa tämä toteutuu niin, että tunneilla vierailee sosiaalipalveluiden asiakkaita kertomassa omista kokemuksistaan. Aidon kokemuksen kautta oppilaat saavat kokonaisvaltaisemman kuvan palveluista, niiden hyödyistä ja kehitystarpeista. Linkistä pääsette katsomaan erilaisia videoita kokemusasiantuntijuudesta, joiden tyyppisiä tarinoita käytetään paikallisessa opetuksessa.

https://www1.bournemouth.ac.uk/about/our-faculties/faculty-health-social-sciences/public-involvement-education-research/our-resources

Opetuksessa käytetään myös paljon simulaatioita aidoista tilanteista. Yliopistolle on rakennettu erilaisia huoneita, jotka voivat olla esimerkiksi asiakkaan asunto. Kuvitteellisessa asunnossa on mukana näyttelijä, jonka kanssa pyritään luomaan aito kohtaamistilanne  asiakkaan ja opiskelijan välille. Tilannetta tarkkailevat myös muut opiskelijat ja lehtorit, jotka kohtaamisen päätyttyä yhdessä näyttelijän kanssa purkavat tilanteen sekä antavat opiskelijalle palautetta hänen toiminnastaan. Valitettavasti emme päässeet näkemään näitä huoneita, koska koko viikon ohjelma oli eri kampuksella, kuin missä sosiaalialan opiskelijat tavallisesti opiskelevat.

Työpajojen lisäksi viikko tarjosi meille retken Jurassic Coast-alueelle, vierailun pormestarin luona ja erilaista iltaohjelmaa. Oman oppimisemme kannalta tärkeä seikka tuli kuitenkin viikon järjestelyiden saralta, ei kuitenkaan lähtökohtaisesti positiivisesta näkövinkkelistä. Jo omien opintojemme alussa on korostettu ryhmädynamiikan ja ryhmäyttämisen merkitystä. Saimme kokea elävän esimerkin siitä, mitä tapahtuu, mikäli ryhmäyttäminen ei onnistu tai siihen ei panosteta. Viimeisenä päivänä yhteisen Facebook- ryhmän luominen paikallisen tutorin toimesta ei välttämättä palvele mennyttä viikkoa niin hyvin, kuin jos sen olisi perustanut etukäteen. Läksiäisbileissä päädyimme vielä kättelemään muutamia osallistujia ensimmäistä kertaa. Vaikka osallistujat olivat kaikki aikuisia ihmisiä ja alan opiskelijoita, vastuu ryhmän toimivuudesta ja sen muodostumisesta on edelleen järjestäjillä.

Jurassic Coast. Kuvaaja Henna Hannila.
Henna ja Tiia. Kuvan otti Michael.

Edellämainituista seikoista huolimatta pääsimme tutustumaan upeisiin ihmisiin, kauniiseen ympäristöön ja idylliseen englantilaiseen pubimaastoon. Paikalliset ihmiset olivat ystävällisiä, Fish & chips maistui ja ilmat hellivät. Normibrittisäähän verrattuna voimme onnellisesti sanoa nauttineemme rutkasti auringonpaistetta sekä keränneemme unohtumattomia hetkiä kv-viikon aikana Bournemouthissa!

Fish & chips. Valokuvaaja: Henna Hannila

Tässä vielä kuva rähjääntymättömistä! Cheers!

Henna Hannila ja Tiia Koski, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Turun kampus, Yhteisöpedadogi (AMK) -tutkinto

 

Kuva, jonka voisi laittaa t-paitaan

Menossa on Allianssiristeilyn jälkimmäisen päivän työpaja. Selaan somevirtaa ja hymyillen tsekkailen kuvia. Työpajan vetäjä herättää minut kysymyksellä, ”miten mitataan toiminnan vaikuttavuutta? Juttele siitä hetki vieruskaverin kanssa.” Päässäni kumisee tyhjyys. Kamalan vaikea kysymys aivoilleni, jotka ovat yön tuntien keskusteluista jumissa. Alan pulputtamaan siitä, mitä juuri konkreettisesti tein ja luotaan puhettani kysyttyyn aiheeseen. Kyselen vieressä olevilta, joista toinen on hyvä kollegani eräästä kunnasta ja toinen tämän tutun tuttu, nyt siis minunkin tuttu, ”millaisia kuvia postataan Allianssi-risteilystä?” Kuvavirta on kelpoa dataa, joista pystyy tekemään analyysia, mitä Allianssi-risteily merkitsee osallistujille? Millaisia ovat kuvat, joita ihmiset tapahtumasta julkisesti postaavat? Millaisia tarinoita kuviin on kirjoitettu? Minun veikkaus oli, että kuvavirrasta löytyy selfieitä, jossa ollaan kaverin kanssa tai suurella porukalla. Olinhan niitä itsekin ottanut ja ollut kaverikuvassa.

Kuvat kertovat

En tietenkään malttanut tämän keksittyäni olla katsomatta hästägillä, että olisiko somessa julkisesti Allianssi-risteilleitä ihmisiä kaverillisissa omakuvissa. Olihan siellä kuvia, joissa nuorisotyön sielulliset kohtaavat aalloilla. Verkostoitumisesta viestivät kuvat ja niiden määrä voisivat esimerkiksi toimia mittarina arvioimaan tapahtuman vaikuttavuutta vaikkapa ”tapaa tuttuja ja verkostoidu” -lupauksen eli tavoitteen suhteen. Tuttujen tapaaminen ja verkostoituminen on yksi Allianssi-risteilyn sivuilla kerrotuista pointeista, joilla alan toimijoita innostettiin mukaan.

Kuvadatasta löytyi esimerkiksi seuraavia julkisesti postaajan kirjoittamia omakuvien kuvatekstejä, jotka kertovat verkostoitumisesta ja tuttujen tapaamiseen:

”Verkostoitumista, tuttuja, uusia tuttavuuksia, keskusteluja ja oivalluksia. Niistä rakentuu seuraava vuorokausi nuorisotyön ammattilaisten kanssa.”

”Allianssiristeilyllä huippujengin kera. Kohtaamisia halauksia ja naurua. Siitä on taas tämä risteily tehty!”

”Laiva on lastattu työpajoilla, tarinoilla, tanssikengillä ja nuorisoalan toimijoilla. Kiitos jengi!”

”Uusia oivalluksia, paljon tuttuja ja kivaa pöhinää nuorisoalan ammattilaisten vuosittaisessa kokoontumisessa. Huippureissu!”

Sielujen yhteisöjä

Kuvalla on aina ollut valtava voima, mutta nyt kuvat luovat diskursseja nopeammin kuin ennen. Omakuvat ovat materiaalia siitä, miten ihmiset haluavat tulla itsensä nähdyksi: ystävyyttä, tuttuutta, verkostoja ja kohtaamisia voi tehokkaasti ilmaista visuaalisesti. Näkemiseksi tulemiseen omakuvat ovat tehokas menetelmä. Somessa jaetut selfiet muodostavat samanhenkisten sielujen yhteisöjä ja tuovat tietysti näkyvyyttä nuorisotyölle.

Kaikki kuvat eivät päädy julkiseen somevirtaan. Alla olevan kuvakaan ei ollut sinne alun perin tarkoitettu, mutta tässä kuvassa on tämän blogitekstin pihviä. Kuva todentaa minulle sitä, että tapasin tuttuja ja verkostoiduin. Ennen kuvan ottamista juttelin opiskelukaverini kanssa, johon seuraan liittyi hänen entinen työkaverinsa, joka on nyt myös minun tuttu sekä totesimme, että meillä on yhteisiä tuttuja. Sitten paikalle tuli minun ensimmäisen työpaikkani työkaveri, joka liittyi meidän kolmen naisemme keskustelurinkiimme. Jossain välissä otettiin kuva, mä ja mun eka työkaveri nuorisotyöstä, EHYTin aluekoordinaattori Harri Jukkala. Pyysin Harrilta kuvaa tätä tekstiäni varten ja vastaus oli, ”saat painattaa kuvasta vaikka t-paidat”.

Marjo ja Harri
*Räps* Kaverikuvassa Jukkalan Harri Ehytistä ja Kolehmaisen Marjo Humakista. Vuonna 2002 Harri ohjasi Marjon opintojen harjoittelua, vuoden 2003 he olivat työkavereita ja edelleen vuonna 2018 molemmat toimivat nuorisotyön alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Älylaitteet ovat tehneet itsensä tallentamisesta sosiaalisesti hyväksyttävää, jonka myötä maailmassa on valtavasti kuvamateriaalia vastaamaan meidän ihmisten näkemiseksi tulemisen tarpeeseen. Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Kyllä kannatti taas lähteä ja taskussa on pari innovatiivista ajatustakin, miten jatkossa huolehdin vaikuttavuuden mittaamisesta. Eli voin todeta vahvistaneeni osaamistani sekä innovoineeni uutta, joiden mahdollisuuksien saattelemana olin laivaan hypännytkin.

 

Verkostojen virkkailijana ja tekstin punoja,

Marjo Kolehmainen

Innovaatiopalveluiden lehtori Jyväskylästä

20.4.2018

 

Nuorisoalan ammattilaisten verkosto- ja kohtaamispaikka Allianssi-risteily

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi on järjestänyt toimialan koulutus- ja kohtaamisristeilyn jo 14 kertaa. Olen saanut olla osallisena 13 matkalla. Ohessa on satunnaisia henkilökohtaisia ja toimialan muistoja.

Kevät 18 – maalla kehysriihi, merellä huoli tulevasta

Neljästoista A-risteily jää mieleen hiukan ristiriitaisena. Risteilyosallistujia oli vain himpun verran yli 1000. Upeita kohtaamisia, vanhojen tuttujen tapaamisia ja uusia oivalluksiakin. Humakin omalla työpajalla kerrattiin tehtyjä hankkeita ja niistä saatuja tuloksia, mutta luotiin myös uusia ideoita työhön. Nuorisoalan ammattilaisilla on kova tarve kehittää omaa toimialaansa. Huoli nuorista ja nuorisotyöstä oli tapetilla. Samaan aikaan hallituksen kehysriihessä tuli päätös, että työttömien nuorten määräaikaisia työsuhteita ei tarvitse perustella. Työsarkaa riittää.

Lähdössä Allianssi-risteilylle
Humakin kollegat Minna Rajalin ja Marjo Kolehmainen sekä Laukaan lahja Pauliina Lahtinen neljännentoista Allianssi-risteilyn lähtötunnelmissa.

Kevät 16 – laiva täynnä osaamista ja yhteisöllisyyttä

Nuoriso- ja järjestötyön konkari Seija Majanen, tuo kävelevä historiapankki, otti puheeksi, että kun vielä muistetaan, niin kerrotaan ja kirjoitetaan. Nuoperin Minna Heikkinen nappasi hihasta kiinni ja risteilyn 13.-14.4.2016 saldona tallennettiin yhtä nuorisotyön merkkipaalua, Allianssi-risteilyä. Avajaisissa sain istua rinnan Jyväskylän kaupungin Huhtasuon alueen nuorisotyöntekijöiden, Marjatta Saikkosen, Marianne Kallion ja Kati Koskisen kanssa. Mieleen tulee yhteisöpedagogi (AMK) Ville Irtamon sanat Turun Nt-päivien avajaisista vuodelta 2005: ”Kun useasti tehdään yksin tai kaksin töitä, on hienoa nähdä, että meitä oikeasti on näin paljon”.

Kevät 14 – nuorisolaki ja digitaalinen nuorisotyö keskiössä

Kevään -14 risteilyllä jo uudistettiin kiireellä nuorisolakia ja puhuttiin uutta asiaa myös digitaalisesta nuorisotyöstä. Muun muassa Humakin digiguru Päivi Timonen kertoi 15.-16.4.2014, että Massive Open Online Courset eli MOOCit tekee tuloaan myös nuorisoalalle. Selkeäpränttinen oli avajaiseminaarissa puhunut Aalto-yliopiston professori Sixten Korkman, joka peräänkuulutti insinöörimäiseen yhteiskuntaamme lisää kulttuuripääomaa ja yhteisöllisyyttä. Samaan aikaan Saku-poika ilmoitti, että haluaa opiskella insinööriksi.

Kevät 12 – juhlaristeily ja TV:stä tuttu Lybeck

Savoy-teatterin avajaisissa toimittaja Baba Lybeck taivuttaa Allianssi-sanan jotenkin hassusti. Naurattaa. Kyseessä on Allianssin järjestöhistorian 20-vuotisjuhlaristeily ja ajankohta 17.-18.4.2012. Sisäilma-altistuneena järjestelen risteilyn jälkeisen päivän korvaavaa opetustilaa. Äänekosken kaupungin nuorisojohtaja Mika Inkeroinen toimii pelastavana enkelinä. Torstaipäivän opetus tapahtuu Suolahden nuorisotilassa, nuorisotyöntekijä Merja Arffmanin vahvojen siipien suojissa.

Kevät 10 – vapaaehtoistyössä oman kylän varhaisnuorten kanssa

Keskiviikkona 17.3.2010 kello 18.15 soi kännykkäni. Olin juuri päättänyt Leppäveden Lepän E-tyttöjen lentopallotreenit. Soittaja Johanna Tuliainen ihmettelee, että onko huhu totta, sä et oo täällä laivalla mukana. Totta kuin kirkonrotta. Järjestyksessään kymmenes A-risteily –17.-18.3.2010 jäi minulta väliin. Humakista oli niin paljon lähtijöitä, että vuoro oli jo toisten. Minä sain tehdä ruohonjuuritason nuorisotyötä ja valmentaa tyttöjä. Niistä junnuista kaksi valmentaa jo nuorempiaan, yksi toimii Laukaan nuorisovaltuustossa ja yksi pelaa naisten maajoukkueessa ja voitti SM-kultaa kolme päivää risteilyn 18 jälkeen. Laatuporukkaa.

Kevät 08 – kaverit keskiössä

Kevään 08 risteilyllä (12.-13.3.) sain hiukan oppia mitä kannattaa tallentaa, laittaa historian kätköihin ja miten. Vaikka Nuoperi piti omaa työpajaa, muistan tämän risteilyn erityisesti New York, New York  -siskoistani Sanni Halla-ahosta ja Johanna Tuliaisesta. SAK:n Sanni oli saanut firmansa piikkiin pikkusen ison ja hienon hytin ja me tytöt teimme nuorisotyön historiaa juttelemalla kuin sinkut elämän elokuvassa.

Kevät 06 – seuraavan talven Nuorisotyöpäivien lobbaamista

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan nuorisotoimi Antti Kolun johdolla ja yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa on ainakin vuodesta 2002 järjestänyt yhteiskuljetuksen Nuorisotyöpäiville ja A-risteilyille. Niinpä 16.-17.3.2006 Kannuste-hankkeen vt. kehittäjänä sain olla bussiemäntänä ja heittää seminaaritäkyjä keskisuomalaisille nuorisotyön ammattilaisille. Yhteinen missiomme oli lobata Jyväskylän Paviljongissa järjestettäviä kevään 2007 Nuorisotyöpäiviä. Kotimatkalla innostuimme nuorisotiedottaja Tuija Ijäksen kanssa visioimaan toimialamme viestintää ja medianäkyvyyttä.

Kevät 04 – Humakin vahvaa markkinointia

Humakin viestinnän opettajana vastasin Humakin ständistä ja ohjelmasta 22.-23.4.2004 risteilyllä. Toisena risteilyaamuna ennen kukonlaulua valmistelimme Rivierakannella 9

Humakin seminaaria, jossa sisältönä oli työelämän ja korkeakoulun yhteistyö ja henkilöstön pedagoginen vaihto. Kannuste-hankkeen ensiaskelista luennoi muun muassa kehittäjä Katariina Soanjärvi. Saku-poika, 10-vuotta, oli risteilyn avajaisseminaarissa Helsingin yliopiston juhlasalissa mukana. Auttoi muun muassa Nuorisotyö-lehden toimitussihteeri Kirsi Alasaarta käsiohjelmien jakamisessa. Avajaisten jälkeen poika lähti isänsä kanssa Itäkeskukseen ostamaan maastopyörää, jollaista maalla ei ollut saatavilla.

Kevät 02 – ensimmäinen Nuorisotyön tunnustuspalkinto

Risteilyllä numero kuusi 18.-19.4. 2002 toimin kuuluttajana. Ohjelmaa oli taas runsaasti ja matkalaiset tyytyväisiä. Tapasin illansuussa Humakin koulutusjohtaja Sirpa Teräväisen ja keskustelut Humakin viestinnän opetuksesta ja sen tulevaisuudesta olivat mieleenpainuvat. OKM:n nuorisotyön tunnustuspalkinnon, historian ensimmäisen, nappasi ansaitusti kulttuurisihteeri Sinikka Haapanen Helsingin Nuorisoasiainkeskuksesta. Sinikka on kotoisin Petäjävedeltä ja sain tehdä aiheesta pari lehtijuttua keskisuomalaisiin medioihin.

Kevät 00 – mediakasvatus ja viestintä keskiössä

Millenium-risteilyllä 13.-14.4.2000 kova sana oli mediakasvatus ja nuorisotyön medianäkyvyys. Tupa oli ihan täynnä kun SAKKI-lehden päätoimittaja ja Länsi-Suomi -sanomalehden toimittaja Merja Maansalon johdolla pohdittiin kuka kissan hännän nostaisi, jollei kissa itse. Perheestä matkassa siippa-Seppälä ja kaksi kuukautta vanha kuopus. Kotoa lähtiessä oli vähän hässäkkää ja niin monta rautaa tulessa, niin unohtui Säde-vauvalle oma peitto mukaan. Isän vihreä villakankainen puvuntakki toimitti hienosti 24 tuntia peiton virkaa.

Syksy 98 – kansainvälisyys ja monikulttuurisuus jo ihan in

Kun kutsu kävi 7.-8.10.1998 risteilylle, olimme muuttaneet jo maalle Laukaaseen ja opiskelin Jyväskylän yliopistossa yhteisöviestintää. Yhdistin samalle keikalle kansanedustaja Aino Suholan haastattelun ja valokuvauksen. Paikallinen Laukaa-Konnevesi-lehti oli tilannut jutun ja saimme samalla jutella myös maissa nuorisotyön merkityksestä. Tämä neljäs A-risteily oli Reija Salovaaran ensimmäinen kerta ja muun muassa Allianssin nuorisovaihto oli risteilyllä vahvasti esillä, niin vahvasti, että löysin heidän vapaaehtoisista Leppäveden Monikulttuurisuuskerhoon ensimmäisen open.

Talvi 96 – ammattiin opiskelevat vahvasti esillä

Kolmannella Allianssi-risteilyllä 27.-28.2.1996 laitoimme SAKKI ry.n ja Next Step -messujen esittelyständiä kun pääsihteeri Olli Sarekoski tuli juttelemaan. Myöhemmin selvisi, miksi häntä kiinnostivat viestinnälliset näkemykseni suhteessa Allianssin kehittämiseen. Elokuussa olinkin jo ihan palkkatöissä Allianssin viestintäpäällikkönä. Kaikki erilaisia – kaikki samanarvoisia -toiminta, jota luotsasi Susanna Huovinen, oli kuumaa uutta asiaa niin merellä kuin maalla.

Kevät 95 – äitiyslomalta verkostoitumaan

Kakkosristeilylle sain siippa-Seppälän vauvan hoitajaksi, sillä esikoinen oli tuolloin 11 kuukautta vanha konttailija. Risteily järjestettiin kauniissa kevätsäässä 20.-21.4.1995 ja olin paikalla Allianssin hallituksen jäsenenä. Kun puheenjohtaja Reijo Paananen pitää ravintolasalissa risteilyn avajaispuhetta hinkuaa Saku-poika Reijoa kohti hokien ”Iti, iti”. Puheenjohtajalta eivät menneet sävelet ja sanottavat sekaisin.

Syksy 93 – eläkkeen kertyminen alkaisi jo 18 vuotiaana

Aikamme ensimmäinen A-risteily oli 7.-8.9.1993. Olin mennyt naimisiin kolme päivää aikaisemmin. Risteily olikin minun häämatka, mutta A-luokan sellainen, sillä siippa-Seppälä ei pääsyt aalloille mukaan. Tältä matkalta mieleen on jäänyt tulomatkan baarikeskustelu, jossa silloinen pomoni, SAKKI ry.n puheenjohtaja Jaana Kuisma (nyt Pam-liiton Ylitalo), Työeläkelaitoksen liiton TeLan tiedottaja Heikki Raittila sekä risteilyisäntänä toiminut pääsihteeri Kari Anttila vaativat eläkekertymän laskua 23 vuodesta 18 vuoteen. Jostain kaikki muutokset lähtevät ja tuon epäkohdan korjaukseen A-risteily oli startti.

Maarit Honkonen-Seppälän tekstin on osin julkaistu Nuorisotyön tallentajan Nuoperin julkaisussa 100 tarinaa nuorisotyöstä.

Kirjoittaja työskenteli SAKKI ry.n edunvalvonta- ja tiedotussihteerinä vuosina 1990-1996. SAKKIn edustajana hän toimi myös Kansalaiskasvatuksen Keskuksen KaKen sekä myöhemmin Allianssin hallituksessa. Vuodet 1996 – 2002 kirjoittaja oli Allianssin viestintäpäällikkö. Vuodesta 2002 alkaen hän on ollut Humakin Jyväskylän alueyksikön lehtori.

Kuvat: Minna Rajalin

Pikatreffit toivat oppia ja uusia ideoita

Nurmijärven yhdistysverkoston pikatreffit
Toteutimme Yhdistysten pikatreffit korkeakouluyhteistyönä Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa. Pikatreffit olivat yhden illan tapahtuma, joka kokosi yhteen yli kaksikymmentä Hyvinkäällä toimivaa yhdistysaktiivia. Työpajassa toimijat tutustuivat toisiinsa sekä ideoivat uusia keinoja yhdistysten jäsenhankintaan, tiedotukseen ja toiminnan uudistamiseen. Kaikkiin näihin saatiin uudenlaista ja raikasta näkökulmaa opiskelijoilta. Tarve juuri näiden teemojen käsittelyyn taas oli tullut ilmi Järjestötreffeillä, joissa keskusteltiin yhdistystoiminnan tämänhetkisistä kulmakivistä.

Työpajan tutustumisleikkejä ja ideointipisteitä suunnittelivat ja ohjasivat yhteisöpedagogiopiskelijat, jotka suuntautuvat opinnoissaan järjestöjen kehittämiseen ja johtamiseen. Minun tehtävänä järjestön puolelta taas oli ohjata opiskelijoiden suunnittelutyötä antamalla siihen kokemuksen ja paikallistuntemuksen tuomaa näkökulmaa.

Mitä se vaatii ja mitä siitä saa?

Pikatreffit Nurmijärvellä

Käytännössä vietin puolikkaan työpäivän Humakin Nurmijärven kampuksella, jossa esittelin järjestöä, tulevan työpajan ideaa ja tavoitteita sekä osallistuin tilaisuuden yhteissuunnitteluun sitten kun opiskelijat olivat ensin ideoineet rungon. Pari viikkoa sen jälkeen teimme opiskelijoiden kanssa visiitin työpajan tilaan. Kävimme jonkin verran sähköpostikeskustelua ja valmistelimme yhdessä tilaisuuden käytännön järjestelyt paikan päällä.

Opiskelijat tuottivat tilaisuuden markkinointimateriaalin, jota jaoin kohderyhmälle eri viestintäkanavia hyödyntäen. Hoidin ilmoittautumiset ja jaoin opiskelijoille tietoa siitä, millainen ryhmä on tulossa paikalle. Opiskelijat tuottivat työpajan sisällön ja siihen tarvittavia välineitä sekä palautelomakkeen. He myös koostivat työpajan tuotokset ja palautteet lähetettäväksi osallistujille. Tämän jälkeen on vielä seminaari, jossa opiskelijat esittelevät työnsä tuloksia ja oppimisprosessia ja jonka keskusteluun osallistun.

pikatreffit

Osaamisen vaihtoa puolin ja toisin

Opiskelijoiden käyttämät osallistavat menetelmät olivat minulle uusia, samoin kuin lähestymistapa aiheisiin. Sain tästä takataskuuni hyviä menetelmiä käytettäväksi jossakin muussa tilaisuudessa. Tapahtumaan tulee myös raikkautta, kun oman järjestön tilaisuutta ovat ohjaamassa uudet kasvot eivätkä aina samat. Työpaja oli hyvin lämminhenkinen, rento ja keskusteleva. Pikatreffejä toteuttaneiden opiskelijoiden palaute taas oli, että he saivat käytännön tekemisestä sellaista oppia, jota eivät olisi saaneet vain teoreettisesti aihetta opiskellen.

Koen, että sain yhteistyöstä vähintään yhtä paljon kuin sille annoin, ja toivon, että opiskelijat saivat saman kokemuksen. Suosittelen korkeakouluyhteistyötä kaikille järjestötoimijoille, jotka kaipaavat tilaisuuksiin uusia toteutustapoja ja näkökulmia.

Alicia Perho, kumppanuuskehittäjä, Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto

Alicia Perho
Alicia Perho

Yhteisöpedagogiopiskelija mukana perustamassa uutta järjestöä

Gambia, Suvi, yp kv harjoittelu
Gambia Kuvassa Suvi ja Tanja Sowe yhdessä uusien oppilaitten kanssa pian valmistuvan koulun edessä.

Jyväskyläläinen Humakin yhteisöpedagogi (AMK)-opiskelija sai tehdä järjestötyön suuntautumisopinnot länsiafrikkalaisessa Gambiassa. – Huima ja opettavainen matka. Yksi harjoittelutavoitteistani toteutui helmikuun puolivälissä, kun Mahmudan tulevaisuus ry -tukijärjestö näki päivänvalon, tiivistää Suvi työskentelyään. – Pääsin yhdessä suomalaisen Tanja Sowen kanssa perustamaan hyväntekeväisyysjärjestöä ja suunnittelemaan sekä toteuttamaan sen toimintaa.

Uuden järjestön kautta apua Afrikkaan

Järjestön toiminnan tarkoituksena on parantaa länsigambialaisen Mahmudan asukkaiden hyvinvointia ja mahdollistaa lapsille koulutus. – Pienessä kylässä asuu arviolta noin 2000 ihmistä. Järjestön tämänhetkinen projekti on koulun rakentaminen Mahmudan kylään, tuleville koululaisille kummien etsintä sekä järjestön yleinen markkinointi, kertoo Suvi.

Koulun tulevia oppilaita
Koulun tulevia oppilaita

Koulu ja kaivo avaimet tulevaisuuteen

Koulun rakennustyöt ovat hyvässä vauhdissa. – Koulu aukeaa syyskuussa ja aluksi siihen tulee kaksi eri luokkaa. Tontti on kuitenkin niin iso, että koulua on mahdollista laajentaa tulevaisuudessa uusia opiskelijoita varten. Koulun tontille on rakennettu myös kaivo, jota kylän asukkaat saavat käyttää. Koulu työllistää kolmen opettajan lisäksi naapuritalon naisen, joka on luvannut tehdä kouluruoat lapsille, selvittää Suvi.

Kummilapsia suomalaisille

Kiersimme Mahmudassa etsien kummilapsia.
Kiersimme Mahmudassa etsien kummilapsia. Löysimme moottoripyörällisen lapsia.

– Yksi harjoitteluni hienoimmista päivistä oli, kun kiersimme ympäri Mahmudaa ja etsimme lapsia syksyllä alkavaan kouluun. Jokaisesta lapsesta otimme kuvat ja nimet ylös kummitoimintaa varten. Saimme 44 uutta pientä oppilasta. Tällä hetkellä keräämme jokaiselle lapselle Suomesta kummin, joka mahdollistaa lapsen koulunkäynnin pian valmistuvassa koulussa. Kummilasta on myös oikeasti mahdollisuus päästä tapaamaan ja siten osallistumaan koulun ja kylän arkeen Tanja Sowen avustamana.

 

Ennakkoluulottomuutta

Mahmudan kylä sijaitsee syvällä länsigambialaisella maaseudulla, osin tiettömän taipaleen päässä. – Kyläläiset, niin lapset kuin aikuisetkin olivat aitoja ja sympaattisia. Ihmiset ottivat meidät avoimesti vastaan, vaikka osalle olimme varmasti ensimmäiset valkoiset ihmiset koskaan. Uuden koulun valmistumisen näkeminen konkreettisesti oli myös hienoa. Pääsin tapaamaan koulussa aloittavia lapsia, mikä oli ikimuistoista. Voi olla, että itsekin menen koulun avajaisiin ensi syyskuussa, se jää nähtäväksi. Olisihan se ihanaa olla laittamassa oma kummilapsi kouluun, haaveilee Suvi.

Gambia, koulu
Rakenteilla oleva koulurakennus Gambia

Pientä ruohonjuuritason toimintaa

Suvin harjoittelu jatkuu vielä Suomessa. – Seuraavaksi tarkoituksenamme on kerätä varoja ja saada järjestölle näkyvyyttä. Toteutamme kirpputorimyynnin Jyväskylässä, Lahdessa ja Vantaalla. Myyntiin kerätään tavaraa, josta ihmiset haluavat päästä eroon. Tuotot laitetaan suoraan koulun viimeistelyyn, opettajien palkkoihin ja lasten koulupukuihin. Kevään aikana järjestämme myös keräyksen, jossa keräämme lapsille vanhoja reppuja ja koulutarvikkeita. Haaveenamme on, että koulun alkaessa jokaiselle lapselle olisi valmiina reppu, jonka sisällä on penaali ja koulutarvikkeet.

 

Poika jka sai uudet housut

 

Kummilapsi: Kuvassa minä ja kummilapseni 4-vuotias Mansur.

 

 

 

 

Teksti: Suvi Moisio ja Maarit Honkonen-Seppälä