Onnistuneet kumppanuussuhteet ovat erityisen tärkeitä mikroyrittäjille

työyhteisön-kehittämisen-blogi-nostokuva

Ystävyydellä ja kumppanuudella on yllättävän paljon yhtäläisyyksiä, niin odotuksiltaan kuin suhteiden sisällöltään.

Kuka tahansa ei kelpaa kumppanuuteen tai ystäväksi, vaan kyseessä on aina tarkoin valikoitunut suhde, jonka syntymiseen vaikuttaa moni seikka ja joskus jopa sattuma. Mikro- ja pienyrittäjille tärkeät kumppanuudet voivat olla toisinaan elinehto koko yrittäjyydelle.

Onko meistä kumppaneiksi?

Kumppanuuden tunnusteluvaihe on oleellinen prosessi, olipa kyse ihmissuhteen tai kumppanuussuhteen muodostamisesta. Jonkun kanssa se iskee heti. Tuntuu kuin olisi aina tuntenut toisen! Keskustelusta, joka nopeasti saattaa edetä yhteisen huumorin sävyttämäksi, ei tahdo tulla loppua ja pian huomaatte jo suunnittelevanne yhteisiä projekteja ensi kesälle. Intuitio saattaa ohjata kumppanuusvalintaa voimakkaasti ja isojakin ratkaisuja ja valintoja saatetaan tehdä sen perusteella.

Toisten kanssa alku on varovaisempi. Saammeko luotua tarpeeksi syvän keskusteluyhteyden? Ovatko intressimme tarpeeksi paljon yhteisiä? Ehkäpä tämä kumppanuus soveltuu kevyempään alihankintatyyppiseen kumppanuuteen tai jalostuu myöhemmin strategiseksi kumppanuudeksi. Sen näyttää vain kokeileminen, kokemukset ja aika.

Oli kumppanuuden alku millainen tahansa, niin yleensä kumppanuuden tunnusteluvaiheessa odotukset eivät olet vielä kovin korkealla, mutta yhteinen tekijä on henkilökohtaisuuden ja henkilökemioiden vaikutus kumppanuuden syntyyn sekä yhteisen hyödyn arviointi eli kannattaako kumppanuuteen ryhtyä.

tyke-kumppanuus-megatrendit.

Kumppanuudet ovat mikroyrittäjän tuki ja turva

Sopivat kumppanuudet helpottavat yrittäjän arkea kummasti ja auttavat keskittymään yrittäjän omaan ydinosaamiseen. Yksi kumppani voi tehdä alihankintaperusteisesti sen, mihin itseltä kuluisi kohtuuttoman paljon aikaa tai mihin oma osaaminen ei edes riitä. Taktisten kumppaneiden kanssa sovitaan yhteiset tavoitteet omista lähtökohdista käsin. Strategiset kumppanuudet taas tuovat parhaimmillaan sellaista kumppanuusetua, johon kummallakaan osapuolella ei olisi mahdollisuutta ilman toista.

Kumppanuuksia on siis monenlaisia, mutta kaikkia niitä yhdistää eritasoinen luottamus kumppaniin. Niin kumppanuus- kuin ystävyyssuhteissakin luottamus kasvaa ajan ja yhteisten onnistumisten kanssa ja kautta. Kun molemminpuolinen luottamus ja vastavuoroisuus ovat kunnossa, ei tarvitse hermoilla, miten sovitut asiat mahtavat sujua, tai nolostellen pyytää apua ja pelätä jäävänsä siitä kiitollisuudenvelkaan.

Mikroyrittäjän kohdalla luotettava ja joustava kumppanuus voi pelastaa monesta pahasta pinteestä, sillä pienissä yrityksissä, joissa saattaa työskennellä vain yksi henkilö, pienikin poikkeustilanne saattaa vaarantaa koko yritystoiminnan. Jos siis hädässä ystävä tunnetaan, niin tunnetaan myös kumppanuuskin!

Muuttuvassa maailmassa kumppanuuksien merkitys korostuu

Sitran 2020 Mega- ja metatrendiselvityksen mukaan siirrymme yhä enemmän postnormaaliin aikaan, jossa maailma koetaan monimutkaisemmaksi, ristiriitaiseksi ja jännitteisemmäksi. Muutosten ja epävarmuuden keskellä ihmiset kaipaavat heimoutumisen kokemusta niin työelämässä kuin vapaa-ajalla.

Yrittäjien heimoutuminen madaltaa organisaatiorajoja, synnyttää positiivista synergiaa ja innovaatioita sekä sitouttaa yhteisiin tavoitteisiin. Sosiaaliset verkostot ja niissä syntyvä luottamuksen ja vastavuoroisuuden kokemus lisäävät hyvinvointia työelämässä.

Heimoutumisessa voi olla negatiivisia lieveilmiöitä, mutta parhaimmillaan siinä on kyse juuri vahvasta kumppanuudesta – se on tiivistä ja valikoitua verkostoitumista ja yhteisen osaamispotentiaalin hyödyntämistä parhaalla mahdollisella tavalla. Yhdessä olemme enemmän.

Teksti: Heidi Strandell, työyhteisön kehittäjä -opiskelija.

Lähteet