Luottamusmies vuokratyöläisen tukena

työyhteisön-kehittämisen-blogi-nostokuva

Olen toiminut luottamusmiehenä nykyisessä työpaikassani yli 10 vuoden ajan. Yrityksessä työskentelee vajaat 300 työntekijää.  Meillä ei ole käytetty vuokratyövoimaa edustamissani töisäsä kuin kerran aiemmin. Työn tiedettiin olevan väliaikaista ja se oli melko yksinkertaista siirtely- ja nostelutyötä. Kukaan omista työntekijöistä ei ollut kiinnostunut sitä tekemään. Päätettiin siis ottaa hommaan muutama vuokratyöntekijä ja tästä tehtiin kirjallinen sopimus luottamusmiehen ja työnantajan välillä.

Työn piti kestää muutama kuukausi, mutta se pitkittyi ja kestikin noin vuoden. Kun työ loppui, palkattiin yksi vuokratyöläisistä omille kirjoille. Jälkikäteen mietin omaa toimintaani luottamusmiehenä tilanteessa, kun taloon otetaan vuokratyövoimaa. Mielestäni oma toimintani oli todella heikkoa tässä kyseisessä tilanteessa. En tiennyt tarkkaan millaista työtä vuokratyöläiset tekivät, milloin he aloittavat ja millaiset työehdot heillä ovat. En muista tapasinko edes heitä kaikkia kertaakaan.

Nyt tapauksesta on jo vuosia aikaa ja kuulin huhua, että erääseen työhön saatetaan joutua harkitsemaan myös sitä vaihtoehtoa, että ottaisimme vuokratyövoimaa. Jos näin tulee tapahtumaan, haluan hoitaa tilanteen tällä kertaa paremmin. Siksi päätin pohtia miten pystyisin omalta osaltani auttamaan hyvän työilmapiirin säilymistä kun yritykseen otetaan vuokratyöntekijöitä.

Hyvän työilmapiirin säilyttäminen

Usein omat työntekijät kohtelevat vuokratyöläisiä viileästi tai välttelevästi. Pelätään että kohta kaikki työntekijät palkataan vuokratyöfirmojen kautta. Tämän takia vuokratyöläisille ei välttämättä haluta opettaa kaikkia asioita ja heidät jätetään ulkopuolisiksi. Tähän voisi auttaa asioiden parempi tiedottaminen.

Meidän yrityksemme tapauksessa oli tiedossa, että vuokratyövoimaa käytetään vain sen aikaa, että saadaan tieto jääkö vuokratyövoiman hoitama tuotanto meille vai siirtyykö se muualle. Jos tuotanto jäisi meille, työhön hankittaisiin kone ja konetta hoitaisi omat työntekijät. Nämä asiat olisi pitänyt avoimesti kertoa henkilöstölle jo ennen työn aloittamista, niin he eivät olisi kokeneet vuokratyöntekijöitä uhkana.

Kuva: Mario Gogh / Unsplash.

Luottamusmiehenä minun pitäisi pitää huolta, että vuokratyöläiset saavat samat edut kuin muutkin työntekijät, jotta heistä ei tule ”halvempia” työnantajalle. Jos vuokratyöläinen tekee samaa työtä kuin muutkin, huolehditaan että samasta työstä maksetaan sama palkka. Tällöin vuokratyöntekijään on sovellettava myös samaa työehtosopimusta. Huolehditaan että vuokratyöntekijä saa yhtä hyvät suojaimet ja työvaatteet, sekä samat henkilökuntaedut.

Sopimukset tulisi tehdä aina kirjallisena ja määräaikaisena. Olisi hyvä myös sopia, että jos työn tarve määräajan jälkeen jatkuu, harkitaan vuokratyöntekijän siirtämistä omille kirjoille.

Luottamusmies voi toimia siltojen rakentajana

Luottamusmiehenä minun tulisi vaatia, että kun uusi vuokratyöntekijä aloittaa työt, varataan luottamusmiehelle aikaa käydä asioita läpi työntekijän kanssa. Tämä kuitenkin vasta sen jälkeen, kun he ovat käyneet työnantajan kanssa perehdytyskeskustelun, jossa on sovittu työehdoista, työturvallisuudesta ja muusta tarpeellisesta. Luottamusmies käy läpi listan asioita. Sovellettava työehtosopimus, työehdot, turvavarusteet, ammattiliitto, työtovereiden yhteydenpito.

Luottamusmiehenä voisin ehkä myös olla sillanrakennusainetta vuokratyöläisen ja oman henkilökunnan välillä. Voisin kysellä, kuinka vuokratyöläinen on viihtynyt ja onko päässyt mukaan porukkaan. Voisin kysellä omien työntekijöiden mietteitä vuokratyöläisistä, katkaista huhuilta siivet ja hälventää epäilyksiä.

Meillä on työpaikalla erilaisia osastoja. Vuokratyöläiset kuuluvat jonkun tietyn osaston organisaatioon, vaikka työtehtävä olisikin aivan erillinen. Osastot järjestävät tiimi-iltoja vähintään kerran vuodessa. Luottamusmies voisi huolehtia, että myös vuokratyöläiset kutsutaan näihin iltoihin. Koulutuksen päätteeksi istutaan yhdessä iltaa, joten nämä ovat loistavia paikkoja ryhmäytyä.

Paljon on vielä opittavaa

Työilmapiirin eteen voi tehdä monenlaisia asioita joista aion vielä ottaa selvää, mutta jo pelkästään pohtimalla asiaa löytyi monta asiaa, jotka olisivat parantaneet huomattavasti kaikkien osapuolien kokemusta vuokratyöläisistä.

Oma mielipiteeni on kuitenkin edelleen se, että ei oteta mielellään vuokratyöläisiä ollenkaan. Mutta jos kuitenkin jostain syystä päädymme heitä ottamaan, on myös minun velvollisuus huolehtia, että kaikilla työntekijöillä on hyvät työolot, myös vuokratuilla, huolimatta siitä pidänkö asiasta vai en.

Teksti: Tarja Hietanen, yhteisöpedagogi, työyhteisön kehittäjä -opiskelija.